2011. szeptember 28. 16:28

Így kormányoztok ti!

Dr. Szabó Zoltán, az MSZP korábbi országgyűlési képviselője 2009. szeptembere és 2010. márciusa között „Így kormányoztok ti!” címmel sajtótájékoztató-sorozatot tartott, amelynek során jobboldali vezetésű önkormányzatok viselt dolgairól rántotta le a leplet. Az általa elmondottak miatt az érintett önkormányzatok tucatnyi büntető- illetve polgári pert indítottak ellene rágalmazás, becsületsértés, a jó hírnévhez fűződő jog megsértése címén. Ezek közül az első, amelyben jogerős ítélet született, fölmentéssel zárult.

2009. október 29-én tartott tájékoztatóján Szabó Zoltán egyebek között ezt mondta: „Nagy Lajost, Baktalórántháza polgármesterét öt év, Vida Károly alpolgármestert hat év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Városi Bíróság hűtlen kezelés, csalás, okirat hamisítás, sikkasztás miatt.” Nagy és Vida rágalmazásért perelt. Arra hivatkoztak, hogy „a jelzett ügyekben jelenleg I. fokú büntetőeljárás van folyamatban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság előtt. (Tehát nem hogy jogerős, de még I. fokú ítélet sem született.)

Az II.-III. kerületi bíróság 2011. február 10. napján kihirdetett ítéletében megállapította, hogy Nagy és Vida magánvádlók közszereplők, így a közéleti tevékenységükkel összefüggő tények megismerése közérdek, ezért a valóság bizonyításának helye van. A bizonyítási eljárásban kiderült, hogy a Nyíregyházi Városi Bíróság 2006. november 27-én kelt ítéletében valóban bűnösnek mondta ki Nagyot és Vidát.

Ezen a tényen az sem változtat, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság 2007. április 6-án kelt döntésével ezt az ítéletet formai okok miatt (kiderült, hogy az egyik ülnök több tárgyaláson úgy vett részt, hogy már betöltötte a 70. életévét, ez pedig kizáró ok) hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A bíróság megállapította, hogy a tényállítások lényeges elemei valónak bizonyultak, ezért a vádlottat - az ellene aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétsége miatt emelt vád alól - fölmentette, a vádlókat pedig perköltségben marasztalta.

A magánvádlók föllebbezése után a Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság 2011. szeptember 8-án meghozott végzésében az első fokú bíróság ítéletét helybenhagyta.