mszp.hu
2016. március 31. 11:30

Ingatlanhasznosításnak álcázott iskolaátadás

Debrecen város közgyűlése a mai napon a polgármester előterjesztésében tárgyalja egy neves középiskola átadását egyházi fenntartásba.

A napirendi pont tárgya az előterjesztés fedőlapjával összhangban úgy van megfogalmazva, mintha csak egy ingatlan ingyenes használatba adásáról lenne szó a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére. A Thomas Mann utca 16. szám alatti ingatlan azonban, mint az előterjesztés belső oldalain kiderül, a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola épülete, amelynek ingyenes átengedése egyben az iskolafenntartás egyházi átvételét is jelenti.

Jellemző a város személetére, hogy egy iskola egyházi fenntartásba adását puszta ingatlanhasznosításnak tüntet fel. Egy olyan középiskoláét, amelyben néhány éve még Debrecen nevelési-oktatási színvonalának rangját emelő angol nyelvű ápolónőképzést álmodott a város korábbi polgármestere! Úgy látszik, most találkozott az álom a valósággal!

Az egyházi iskolaátvétel horderejét az előterjesztés azzal is igyekszik kisebbíteni, hogy az iskola fenntartói joga a KLIK-től tavaly már úgyis a Szakképzési Centrumhoz került, tehát az egyházi átvétel a város szempontjából csak formális vagyonkezelési szerződésmódosítást jelent. Azonban az előterjesztés 3. oldalán árulkodó „magyarázat” található indoklásként:

„A Magyarországon működő egyházak a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett nevelési, oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sport- és egyéb feladatokat is ellátnak.”

Az egyházakon kívül Debrecen oktatási intézményeire is jellemzőek az „értékhordozó feladatok”? Ha nem, akkor mi adott alapot a korábbi büszkeségre? Ha igen, akkor miért nem kéri vissza a fenntartói jogot Debrecen városa a Szakképzési Centrumtól? Képes vagy nem képes városunk fenntartani színvonalas iskoláit? Tudomásul kell-e vennünk, hogy iskolát fenntartani csak a KLIK, a Szakképzési Centrum vagy az egyház képes, Debrecen városa nem?

Úgy látszik, a Tóth Árpád Gimnázium, a Kossuth Lajos Gimnázium és még számos debreceni iskola kockás viseletű pedagógusa, szülője, diákja és szimpatizánsa másképpen gondolkodott tegnap az értékhordozó feladatokról! A két gimnázium előtt megjelent száznál több támogató visszafogott higgadtsággal fejezte ki véleményét a nevelés és oktatás aktuális kérdéseiről. Értékrend volt, ideológiától, hitélettől függetlenül!

Az a képviselő, akinek lelkiismerete nem fogadja el, hogy iskolafenntartást ingyenes vagy nem ingyenes ingatlanátadássá silányítsanak; nem fogadja el, hogy nevelési, oktatási értékeket Debrecen városa nem, hanem csak az egyház képes hitélet mellett közvetíteni, az nem fogadhatja el ezt az előterjesztést sem! Mi ezt a javaslatot elutasítjuk, és erre szólítjuk fel képviselőinket is! Most nem kerül napirendre, de ismételten kérni fogjuk a város szándéknyilatkozatát az iskolák fenntartói jogának visszavételére!

Madarasi István  
önkormányzati képviselő

Pallás György
volt iskolaigazgató