2011. november 28. 14:46

Interpelláció Pintér Sándorhoz

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 90. § és 115. § (2) bekezdése alapján dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez "Valóban a III/III. világát kívánják törvénnyel újjáéleszteni?" címmel az alábbi interpellációt intézem:

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy Ön neve alatt benyújtott törvényjavaslat Nemzeti Információs és Bűnügyi Központ néven egy olyan új mindenekfelett álló titkosszolgálatot hoz létre, amely lényegében minden más titkosszolgálatot utasíthat, és szinte korlátlanul hozzáférhet minden hatósági nyilvántartáshoz. A Honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén egy fideszes képviselőtársunk kifejtette, hogy a kor technikai eszközeivel hasonlóan működött a BM III/III. főcsoportfőnöksége is, azonban most legalább mindez törvényes keretek között lesz szabályozva.

Kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy valóban a III/III. világának kiépítése a cél? Mi a garancia arra, hogy az új titkosszolgálati szerv célhoz kötötten, valóban csak a feltétlenül szükséges esetekben és mértékben fogja gyűjteni, kezelni az állampolgárok adatait?

Mi erre a törvényjavaslat áttanulmányozása után semmi garanciát nem látunk. Minden jel arra utal, hogy Önök a XXI. századi technológiákat kihasználva valóban a mindenkit szemmel tartó Nagy Testvért kívánják megteremteni.

Ha jól értjük, akkor az új szerv, közvetlen adatkapcsolaton keresztül, vagyis saját irodáiból néhány gombnyomással korlátlanul hozzá fog férni nemcsak a rendészeti és a titkosszolgálati szervek összes adatbázisához, hanem szinte valamennyi állami hatóság, így például az adóhatóság, a személyi-adat és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, a közlekedési hatóság által kezelt valamennyi adathoz, valamint a légi utasok személyes adataihoz is.

Egyszerűbben fogalmazva: néhány gombnyomás eredményeként a Nagy Testvér látni fogja, hogy személy szerint Harangozó Tamás hol lakik; mikor, hova utazott; milyen autója van, azzal mikor, hol járt; mekkora és honnan származik a jövedelme; milyen aktákat vezet róla a titkosszolgálat; milyen válaszokat ad az olyan jellegű a nyilvánvalóan politikai értékítéletet rögzítő kérdőívekre, mint például a szociális konzultáció volt, és még hosszan folytathatnánk a sort.

Tehát kérdezem tisztelt Miniszter Urat, hogy a bűnözés elleni harc hatékonyságára hivatkozva valóban a III/III. világát kívánják e törvénnyel újjáéleszteni?

Dr. Harangozó Tamás,
országgyűlési képviselő