2012. augusztus 21. 09:57

Itt a bizonyíték Dancsó József ismételt jogszabálysértésére

Bár az év elején − emlékezhet rá mindenki − Dancsó József azt a törvénytelenséget is tétlenül szemlélte, amikor hivatali vezető meg akarta akadályozni, hogy az MSZP által megbízott operatőr felvegye a testületi ülést (kiküldték, és csak a mi kérésünkre maradt), most az így elkészített felvétel nagyon hasznosnak bizonyul, hiszen világosan látszik belőle, mi történt. Dancsó József diktátori ülésvezetését utólag a Fidesz hazugsággal próbálja meg leplezni, sikertelenül.

Az MSZP Orosházi Szervezete közszolgálati jelleggel az év eleje óta megteszi azt, amit a Média Kft. közel 50 milliós önkormányzati támogatásból képtelen: az interneten mindenki számára elérhetővé tettük és tesszük a testületi ülések felvételeit. Sokadik alkalommal írjuk le az oldal címét is, hátha egyszer majd a városi közmédiában is megjelenik: http://www.youtube.com/mszporoshaza

A legutóbbi, június 22-i testületi ülés anyagából kivágtuk azt a kétperces részletet, amely fölött most vita van, ennek az elérhetősége a következő: http://youtu.be/YrJDy5tdqZ4

Mi látható és hallható a felvételen?

Dancsó József a tárgyalt napirendi ponttal kapcsolatban rátérne a szavazásra, de Füvesi Sándor hanggal is jelzi, hogy már korábban megnyomta a gombot, mivel ügyrendben szót kért. Dancsó József nagy nehezen megadja neki a szót. Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző visszaül a székébe, és jelzi Dancsó József polgármesternek, hogy „nem lehet”, azaz a képviselőnek ne adjon szót. Füvesi ekkor még egy hangot sem ejtett ki a száján.

A kamera a képviselőre vált, aki elkezdi az ügyrendi felszólalását. Erre egy perce van. Mivel ügyrendben leginkább az ülésvezetéssel kapcsolatban lehet a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ; letölthető innen: http://www.oroshaza.hu/onkormanyzat/jogtar/?doc4_op=download&doc4_id=195&doc4_fid=2442) szerint szólni, Füvesi úgy is kezdi a mondandóját, hogy „Tisztelt Polgármester úr, azt tetszett mondani, hogy…” Majd folytatná, hogy mit, és hogy neki − tehát az ülésvezetéssel kapcsolatban − ezzel mi a problémája, erre lett volna egy perce, de néhány szó elhangzása után Dancsó leállítja.

A szó megvonásának indokaként egyszer sem hangzik el az, amit most utólag próbálnak meg odaképzelni. Egyértelműen, többször és kizárólag az SZMSZ 29. §-ára hivatkoznak, amely szerint a vita lezárása után, a szavazás előtt a jegyzőnek vagy az aljegyzőnek szót kell adni, ha törvényességi észrevételt kívánnak tenni.

Ezt követően egy teljesen felesleges vita bontakozik ki arról, hogy Dancsó József a napirendi pont vitáját lezárta-e már vagy sem. Az ezen való hangos töprengés egyrészt azért felesleges, mert igen, lezárta, másrészt azért, mert az ügyrendi felszólalás esetében ez semmit sem számít. Az SZMSZ 23. §-a ugyanis úgy rendelkezik − és ezt Dancsó József polgármesterként bizonyára jól tudja −, hogy a határozathozatalt megelőzően ügyrendben szót lehet kérni. Akkor is, ha már az ülésvezető lezárta a napirendi pont vitáját, egy dolog számít: szavazás előtt legyen. Ezt a címzetes főjegyző az augusztus 14-i levelében is elismeri, és ennyi a lényeg. (A levél mellékelten.)

Amire a felvételen oly bőszen hivatkoznak, az SZMSZ 29. §-a, az csak arról szól, hogy a jegyzőnek vagy az aljegyzőnek szót kell adni. De ez a paragrafus nem zárja ki, mert nem zárhatja ki az SZMSZ egy másik helyén, a 23. §-ban megadott lehetőséget, hogy a képviselő ügyrendben szót kérjen és kapjon. Ha a vitát lezárták, akkor is. A szavazás előtt, mint itt tette.

A felvételen ezt követően − mivel az MSZP-frakció tagjai látták, hogy a polgármester nem akar a képviselőtársuknak szót adni ügyrendben − maguk is megnyomták a szókérő gombot, és a felvételen többször is jól hallatszódik, ahogy ügyrendben szót kérnek.

Erre mondja végül ingerülten az ülésvezető Dancsó József, hogy „nincs szó”.

Utólag azzal próbálnak Dancsó József és a diktatórikus városvezetésében közreműködők magyarázkodni, mintha úgy értették volna, hogy Füvesi Sándor „módosító javaslattal kapcsolatban nyilvánult volna meg”. Ez egyrészt nem igaz (így kezdi: „Tisztelt Polgármester úr, azt tetszett mondani, hogy…”), másrészt még ha igaz is lenne, indoklásul ez is rossz lenne, hiszen az SZMSZ 27. §-a alapján még ezt is megtehette volna, de erre már tényleg nem térünk ki, mert részletkérdés. Harmadrészt, ha ez lett volna az indok, amiről ott akkor egy szó sem esett (!), akkor miért nem kaptak szót ügyrendben Fetser János és Bogdánffy Csaba MSZP-s képviselők, akik ezt szintén − jól hallhatóan − kérték? Vajon a fejükbe látott Dancsó József, és előre tudta, hogy ők is „módosító javaslattal kapcsolatban nyilvánultak volna meg”? Badarság. Egyszerűen csak nem akart nekik diktátori stílusából fakadóan szót adni.

Ez az ügy kísértetiesen emlékeztet egy tavaly augusztusi esetre, amikor Dancsó József − hasonlóan diktatórikus módon, durván megsértve az SZMSZ-t − nem szavaztatta meg az MSZP módosító indítványát, holott ez kötelező lett volna. Amikor szóvá tettük, azt hazudta, hogy azért, mert nem volt módosító indítványunk. Utána bemutattuk, hogy volt (Fetser János a mondandója végén külön kihangsúlyozta még egyszer, hogy „ez módosító indítvány”), de elnézést azóta sem kértek tőlünk. (Erről az ügyről itt olvashat: https://www.facebook.com/notes/mszp-orosh%C3%A1za/dancs%C3%B3-j%C3%B3zsef-hazudott/201838319883394)

Mi a lényeg mindebből?

Dancsó József jogszabályt sértett. Megint. Szóvá tettük, erre hazudozni kezdtek. Megint. Ez az ő stílusuk. De nem hátrálunk meg: az emberek érdekében folytatjuk a munkánkat. Csak szerettük volna, ha mindenki tisztában van azzal, hogy milyen diktatórikus körülmények között.

Füvesi Sándor,
önkormányzati képviselő