mszp.hu
2016. december 01. 12:33

Javaslatok az előválasztás alapelveire

A Fidesz-kormányzás nem működik: ma egymillióval van több szegény, mint 2010-ben, összeomlik az egészségügy és az iskolarendszer. Ezért Magyarországnak új programra van szüksége. Az MSZP szerint nincsen megállapodás anélkül, hogy a résztvevők közös programot fogadnának el. Ahhoz tehát, hogy az MSZP az együttműködésről tárgyaljon, előbb azt kell tisztáznunk, van-e egyetértés a legfontosabb politikai és szakmai kérdésekben a részt vevők között. Az ellenzéki pártok közötti együttműködés, az esetleges előválasztás nem cél, hanem eszköz egy új Magyarország megteremtése felé.

Alapvetések

A magyar demokratikus ellenzék olyan előválasztás megvalósításán gondolkodik, amire nem igazán találunk példát más országokból. Az eddig ismert jó gyakorlatok általában egy politikai közösségen belüli személyi döntések lebonyolítására szólnak, nem pártok közötti verseny „előzetes lebonyolítására”.

Ezért alapvető fontosságú, hogy a folyamatot közös értéknyilatkozat alapozza meg. A közös értéknyilatkozatot minden résztvevő jelöltnek és előválasztásra regisztráló szavazónak el kell fogadnia, magára nézve kötelezőnek kell tekintenie. Így értelemszerűen az előválasztás kereteit rögzítő szervezetek felelőssége, hogy előzetesen kidolgozzák a közös értéknyilatkozatot.

1. Programot adunk Magyarországnak

Magyarországnak új programra van szüksége, mert a jelenlegi kormányzás nem működik, és nem szolgálja az ország érdekét. Ezért az MSZP szerint nincsen ellenzéki együttműködés anélkül, hogy a résztvevők közös programot fogadnának el. Az együttműködés – így annak különböző lehetséges formái: az esetleges előválasztás, a koordinált indulás vagy a közös lista állítása – nem cél, hanem eszköz egy új Magyarország megteremtése felé.

A közösen elfogadott programtervezethez vagy értéknyilatkozathoz más pártok, szakszervezetek, érdekképviseleti szervek, civil szervezetek is csatlakozhatnak.

2. Az együttműködés keretei

Az Magyar Szocialista Párt elkötelezett Magyarországon a demokratikus intézményrendszer, az egyéni szabadság, a szociális piacgazdaság, az európai uniós tagság és a nyugati szövetségi rendszer mellett. Hiszünk abban, hogy minden ember egyenlőnek születik, hogy Magyarországnak mindenki számára lehetőséget kell biztosítania a méltó életre, a felemelkedésre.

Ezek az alapvető célok nem érvényesültek az elmúlt hat évben: a Fidesz szisztematikusan bontotta le a demokráciát, korlátozta milliók szabadságát, szétzúzta az alkotmányosságot, államformává tette a korrupciót és az Európai Unió helyett a keleti hibrid rezsimek és nyílt diktatúrák felé sodorta Magyarországot. Ma a Fidesz nem ismeri el az emberek egyenlőségének elvét, magyarokat fordít magyarok ellen. Annak érdekében, hogy ez megváltozzon, kormányváltásra van szükség.

Az MSZP kész az együttműködésre minden olyan parlamenti és parlamenten kívüli politikai párttal, amely osztozik vele a fenti értékek képviseletében és valós társadalmi támogatottsággal rendelkezik. Az MSZP emellett nyitott a civilekkel, szakszervezetekkel és érdekképviseleti egyesületekkel való együttműködésre is.

3. A tárgyalások céljai és nyilvánossága

A Fidesz-KDNP olyan választási rendszert erőltetett az országra, amelyben a legerősebb politikai tömb nyeri el a kormányzáshoz szükséges mandátumtöbbséget az Országgyűlésben. Ezzel a kormány célja nyilvánvalóan az ellenzék – azóta is sikeres – megosztása volt. A tárgyalássorozat célja véget vetni ennek a megosztottságnak. Az MSZP célja a tárgyalások során annak az együttműködési formának a megtalálása, amely minden oldal számára elfogadható, és a legkevesebb szavazatvesztéssel jár.

Az egész ellenzék számára rendkívül káros, ha az egyeztetési folyamat, és nem az ellenzék által kínált alternatíva uralja a politikai napirendet. A folyamat nyilvánossága lehetővé teszi a kormánypárti média számára, hogy az ellenzéki politikát az egyéni ambíciók és személyek harcaként mutassa be ahelyett, hogy a Fidesz korrupt és bukásra ítélt rendszerével szembeni alternatívát jelenítsük meg.

Alapelvek

Az előválasztás célja, hogy a résztvevő pártok megtalálják a legesélyesebb miniszterelnök-jelöltet és egyéni országgyűlési képviselő-jelölteket Magyarország 106 egyéni országgyűlési választókerületében. E cél érdekében a választás lebonyolításához az alábbi alapelveket javasoljuk:

· Közös értéknyilatkozat kidolgozása és nyilvánosságra hozása, amely tartalmazza, hogy az előválasztáson közjogi jelölési jogot szerző egyéni országgyűlési képviselőjelöltek és az együttműködés jövőbeli közös miniszterelnök-jelöltje milyen közös értékrend képviseletére vállalkozik

· Az előválasztásra minden szavazó előzetesen regisztrál, regisztrációja során:

o   Elfogadja az előválasztás közös értéknyilatkozatát

o   Valamely szavazókörben (irodán) regisztrál az előválasztás névjegyzékébe

· Az előválasztáson egyszerre, egy alkalommal születik döntés az országgyűlési képviselőjelöltek személyéről és a miniszterelnök-jelölt személyéről is

· Az előválasztáson azon jelölőszervezetek állíthatnak egyéni jelölt-jelölteket, amelyek a választókerületek mindegyikében jelöltet állítanak

o   Azok a jelölt-jelöltek, akiket nem valamely jelölőszervezet jelöl az előválasztásra, jelölésük feltételeként magukra nézve kötelezőként fogadják el az előválasztás közös értéknyilatkozatát, és vállalják, hogy amennyiben megszerzik a jelölési jogot, az előválasztást szervező szervezetek közös jelöltjeként indulnak a választáson (azaz a közös listát gyarapítják a mandátum megszerzéséhez nem szükséges szavazataikkal)

· Az egyéni jelöltjelölt állításának feltétele megegyezik az országgyűlési közjogi jelöltállítás feltételeivel (500 előválasztásra regisztráló ajánlása)

· Az egyéni jelölt-jelöltek előzetesen elfogadó nyilatkozatot tesznek

· Minden ajánló regisztrált szavazó is az előválasztáson (de nem minden regisztrálónak kell ajánlania)

· A jelölőszervezetek értik, hogy az előválasztás a jelenlegi választási törvények mellett automatikusan közösen állított listát is maga után von (27 egyéni jelöltállítási kötelezettség országos listához)

· A szavazatot a regisztrált szavazók személyesen tudják leadni. Az online szavazás nem alkalmas arra, hogy döntsön ebben a kérdésben, az előválasztás színtere nem a hirdetéssekkel befolyásolható közösségi média

· Az előválasztási regisztráció egy hónapig, a szavazás egy vagy két hétig tart (inkább kettő)

· A regisztrációs és szavazási időszakban minden OEVK-ban legalább egy szavazókört kell fenntartani normál nyitvatartási időben, ahol minden jelölőszervezet szavazóköri delegáltat állít

o   Több szavazókör kör lehet egy OEVK-ban, de egynek minimum lennie kell

o   A szavazóköri delegáltaknak nem kell azonosnak lennie a folyamat másfél hónapja alatt

· A folyamat célja nemcsak a jelöltek kiválasztása, de az is, hogy a kampány előtti év ne a jelöltekről és az ellenzéki pártok és jelöltek közti egyezkedésről szóljon, hanem kizárólag az ellenzék által kínált alternatíváról és politikáról. Ennek feltétele, hogy a folyamat racionális időn belül lezáruljon

· Az előválasztások tisztaságát szavazatszámláló bizottság felügyeli, amelynek összetételében a részt vevő szervezetek állapodnak meg. Érdemes lehet pártatlan civileket bevonni az előválasztás tisztaságának ellenőrzésébe. Panasszal a részt vevő szervezetek és pártok egy-egy kijelölt tisztviselőjéből álló alkalmi testülethez lehet fordulni

Fogalmak:

Jelölőszervezet: azon politikai közösség, amely részt vesz az értéknyilatkozat megalkotásában, elfogadja az értéknyilatkozatot és az előválasztás szabályait, és jelöltet állít a választókerületekben a meghatározottak szerint

Jelöltjelölt: az előválasztáson jelöltként induló személyek