mszp.hu | Belföld
2020. február 17. 10:35

Jelentkezz gyakornoki programunkba!

Jelentkezz gyakornoki programunkba!
A Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoportja hagyományainak megfelelően gyakornoki programot indít azon fiatalok számára, akik érdeklődnek a politika, a közélet, az önkormányzatiság, a hazai és európai uniós jogalkotás iránt.

Felhívás

a Magyar Szocialista Párt

Országgyűlési Képviselőcsoport

Gyakornoki Programjába való részvételre

 

A Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoportja hagyományainak megfelelően gyakornoki programot indít azon fiatalok számára, akik érdeklődnek a politika, a közélet, az önkormányzatiság, a hazai és európai uniós jogalkotás iránt.

A Gyakornoki Program lehetőséget és teret kíván nyújtani az Országgyűlés és az MSZP parlamenti frakció munkájának a megismerésére. El kívánja érni, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók első kézből szerezzenek tapasztalatot a Parlament, valamint az MSZP szakmai és politikai munkájáról. E körben a Program biztosítja, hogy a gyakornokok egy általános parlamenti jogi képzés keretében behatóan megismerkedhessenek a parlamenti jog alapvető jogintézményein keresztül a törvényhozás feladat- és hatáskörével, mindennapi munkájával.

 

Pályázati feltételek:

 • legalább három/négy befejezett egyetemi félév (hallgatói jogviszony igazolása);
 • fényképes önéletrajz;
 • motivációs levél max. 2 oldal (amelyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne gyakorlatra jelentkezni, mi az általa preferált szakterület, továbbá miképpen illeszkedik a gyakornoki program a jövőbeni terveihez);
 • magyar nyelven készített max. 5 oldalas esszé megírása (az előre meghatározott témák közül egyet kiválasztva például:
 1. Önnek mi a véleménye az Országgyűlés működéséről, a mai jogalkotási folyamatról, közpolitikai döntéshozatalról?
 2. Ön hogyan látja a mai Magyarországon a demokrácia, a jogállam, a szólásszabadság, a civil társadalom helyzetét?
 3. Ön hogyan látja az ellenzéki pártok jelenlegi és 2 évvel későbbi helyzetét?
 4. Ön mit tenne, mint az MSZP országgyűlési képviselője annak érdekében, hogy pártja a fiatalok körében a legszimpatikusabb és a legelfogadottabb párt legyen 2 éven belül?
 5. Milyen stratégiát javasolna az MSZP számára a 2022-es országgyűlési választásokra való felkészüléshez?

 

Az elsődleges feltételeknek megfelelő pályázóval szemben további elvárás:

 • az MSZP és a szociáldemokrácia értékrendjének elfogadása;
 • ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/munkahelytől vagy egy közéleti személyiségtől/civil- vagy politikai szervezettől, annak tagjától).

 

Előnyt jelent:

 • jogi, közgazdasági, politológiai, közigazgatási menedzseri, nemzetközi tanulmányok, agrár- vagy környezetvédelmi egyetemi tanulmányok folytatása;
 • idegen nyelv ismerete;
 • civil-, politikai vagy egyéb szervezet keretei között végzett önkéntes munka.

 

Jelentkezés: 2020. március 1-ig elektronikus úton a [email protected] címen.

 

A pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltek szóbeli meghallgatáson vesznek részt, ahol felmérik kommunikációs képességüket, tájékozottságukat és elhivatottságukat.

Az írásbeli pályázati anyag és a szóbeli meghallgatás alapján folyamatosan, de legkésőbb 2020. március 6-ig születik döntés a gyakornoki programba kerülésről.

A Gyakornoki Program időtartama két féléves, és átfogja az Országgyűlés rendes ülésszakát. A program kezdeti szakaszában intenzív, elsősorban a parlamenti jog tanulmányozását szolgáló képzés vár a Programba bekerülőkre. Megismerik az Országgyűlésben folyó munkát, a frakció tevékenységét. Vendéglátogatásra nyílik lehetőség a Főpolgármesteri Hivatalnál, illetve kerületi önkormányzatnál.

A Program második felében a hallgató órarendjéhez igazodva heti legalább 16 óra gyakorlati tevékenységre kerül sor a Képviselői Irodaházban, illetve az Országházban.