2012. szeptember 10. 19:43

Jobb későn, mint soha

Örülünk, hogy az MSZP és a szakmai szervezetek kritikája után az utolsó pillanatban végre a kormány is belátta: a hulladékgazdálkodásról szóló törvényjavaslata a jelenlegi formájában úgy rossz, ahogy van.

Már a javaslat beterjesztésekor megmondtuk: a tervezet tudatosan sérti az uniós jogszabályokat. Ezért nem képviseli sem a lakosság, sem a helyi közösségek, sem Magyarország érdekeit.  Amint a javaslat vitájában többször jeleztük, a tervezet nem felel meg a hulladék-keretirányelveknek, sérti az EU belső piaci és versenyjogi szabályait, a fenntarthatósági követelményeket nem teljesíti, ráadásul szakmailag is gyenge lábakon áll. Az államnak nem tulajdonosi szerepre kell törekednie, hanem a szabályozást, az ösztönzést és az ellenőrzést kellene hatékonyan elvégeznie.  

A törvényjavaslat záróvitájának és zárószavazásának elhalasztásával Illés Zoltán és államtitkársága lényegében elismerte igazunkat. Ez azért örömteli, mert ezzel a döntéssel Magyarország elkerülhet egy újabb, súlyos pénzügyi bírsággal fenyegető uniós eljárást. Ne feledjük: most is két kötelezettségszegési eljárás van folyamatban az Orbán-kormány ellen az európai hulladékgazdálkodási jogszabályok megsértése miatt.  

A folyamatban lévő két eljárás közül az egyik napi 8 millió forinttal terhelheti a központi költségvetést, így a magyar emberek zsebét. Mivel ez az uniós jogszabályok két éve késleltetett átültetése miatt sújtaná Magyarországot, arra szólítjuk fel az Orbán-kormányt, hogy mielőbb dolgozzon ki egy a szakmai szervezeteknek és az uniós jogszabályoknak is megfelelő javaslatot! A magyar lakosság és a helyi közösségek érdekében ehhez az MSZP képviselői minden szakmai segítséget megadnak.  

Szabó Imre országgyűlési képviselő  
Horváth András országgyűlési képviselő  
Harangozó Gábor országgyűlési képviselő