Debrecen képzés közfoglalkoztatás
2013. december 11. 15:28

Kamuképzés, látszatfoglalkoztatás Európai Uniós milliárdokból

Korábban több ízben tettem fel kérdéseket a munkanélküliek továbbképzésére vonatkozó, gyaníthatóan törvénytelen eljárással megszerzett EU-s támogatással kapcsolatban, amelyekre sem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, sem pedig a HB Megyei Kormányhivataltól nem kaptam választ. Minthogy a kérdésekben ma sem látni világosan, kénytelen vagyok a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, Varga Mihály miniszter úrhoz fordulni.

Valójában kétszer húsz milliárd forintos pályázati pénz elköltéséről van szó. Az egyik a beiskolázott munkanélküliek kompetenciafejlesztéséről szól, amelynek képzési jogát a Türr István Képző és Kutató Intézet nyerte el szerte az országban; a másik pedig akkreditált vagy OKJ szakképzéseket jelent felnőttek számára, amelyek képzési jogának túlnyomó többségét a KLIK és a Vidékfejlesztési Minisztérium iskolái nyerték el minden megyében. Mindkét felnőttképzési formáról, annak átgondolatlan, elképesztő megvalósulásáról illetve megvalósíthatatlanságáról kezd egyre bővebb információkat adni az országos sajtó.

A kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó tanfolyamokról már egyre több információval rendelkezünk, köztük Hajdú-Bihar megyében is. Közismertté vált, hogy mintegy 54 ezer embert, köztük közép- és felsőfokú végzettségű munkanélkülit olvasni, írni, számolni tanítanak. A képzés állítólag elhelyezkedési esélyt növelő céljáról, de valójában méltatlan, megalázó körülményeiről már megyénkben is több példát tudunk. Megerősítést kaphatnánk például a DEHUSZ kft vezetőjétől arról, hányan állnak reggelente az udvaron, akik aláírták a képzési szerződést. Megfelel-e a valóságnak, hogy A4-es papíron jelenléti ívet íratnak alá arról, hogy 8-16 óra között képzésen vesznek részt, majd közlik velük, hogy az utcán 1-2 órát sétáljanak, majd hazamehetnek, mert nem tudnak hol leülni, és tanár sincs, aki taníthatná őket? Várható-e, hogy a csoport egy részével felbontják a szerződést, mert több iskola valamint pedagógus is visszalépett?

Értesültünk olyan tanfolyamról is, amelynek egyik turnusa 7 óra és 11.50 között zajlik, a következő csoporté pedig 11.50-kor kezdődik, minthogy a törvény értelmében csak délelőtt lehet tanfolyamot tartani, amelyre nincs elegendő iskola és tanár kapacitás. A harmadik turnus talán az utcán tartózkodik? Egy kétdiplomás munkanélküli résztvevőtől pedig arról értesültünk, hogy egy felsőfokú borász szakképzettségű úr tanítja 19 fős csoportját a magyar ábécé írására és kiejtésére. A „kidolgozott tankönyvben” például a ci-ca és a pi-pi szavakat kell összekötniük vonallal az állatok fényképeivel. A képzést megalázónak tartja, mégis kénytelen a papíron 183 960 egy főre eső költségű „képzésen” részt venni, mert anélkül a 23 ezer forintos segélyt is elveszíthetné. A megélhetés kockázatát használja ki gátlástalanul ez a szervezés!

A szakképzés tartalmáról eddig még keveset hallottunk, mert az akkreditált és OKJ képzések még nagyobb tanterem- és oktatóhiánnyal szembesülnek. Egy hajdúsági településen nyugdíjas általános iskolai tanár tart elméleti órákat településfejlesztő szakképzés keretében hetente két napig, a hét többi napján a „gyakorlati órákat” a közmunka szervezője biztosítja rőzsegyűjtés, takarítás stb. formájában. Egy másik településen 60 fős „kis teljesítményű kazánfűtő” szakképzés szervezése szerepel a projektben, miközben ilyen kazán legfeljebb három található a faluban. A szerződések állítólag már léteznek, a jelenléti íveket már töltögetik, miközben a képzés talán januárban indulhat.  Értesüléseink vannak a 49 500 forintos közmunkadíj törvénytelen önkormányzati csökkentéséről, levonásairól is korábbi köztartozás címén. Egy további Hajdú-Bihar megyei településen két 16 fős csoportot egy elméleti és egy gyakorlati oktató képez egyidejűleg, közös teremben kerti munkás illetve zöldség- és gyümölcsfeldolgozó szakképzésen. A gyakorlati órán öt virágcserépben dugványoznak, a zöldség- és gyümölcsfeldolgozás gyakorlatáról még nincs információnk. Talán Torgyán doktor dél-amerikai gyümölcsszállítási kapcsolat felújításának keretében? Ez kissé megdrágítaná a szakképzést, amely így kevésbé enyhíthetné EU támogatási pénzből a KLIK 17 milliárdos költségvetési hiányát!

A téli faültetés vagy gyümölcsfeldolgozás képtelensége, hatvan éven felüli asszonyok beiskolázása, közép- vagy felsőfokú végzettségű munkanélküliek ábécére tanítása, az „élethosszig tartó tanulás” ilyen megvalósítása eszement, abszurd, szürreális! Normális ember érzi a megalázó értelmetlenséget, még ha a munkanélküli támogatásra szüksége van is. Statisztikai adatokat kozmetikázni, költségvetési hiányt csökkenteni, választási célokat szolgálni még úgy is lehetne, hogy a szakmai véleményeket meghallgatva, az EU támogatását eredeti céljának megfelelően, szakszerűen felhasználva, a munkaerőpiacon valóban hasznosítható képzésekre fordítanák. A felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozások jogszerűen és szakszerűen láthatnák el a feladatokat a KLIK hiánya csökkentésének alárendelt látszatfoglalkoztatás helyett. A tapasztalt vállalkozások munkahelyeket tartanának fenn, adót fizetnének, értelmesen hasznosítanák a támogatást, ehelyett törvénytelen módon kizárták őket. Néhány napos határidővel, de szakszerűen megírt pályázatuk elutasításáról, okairól máig információt sem kaptak.  

Kérdések a gazdasági miniszterhez:
- Tudatában van annak, hogy milyen áron javul a foglalkoztatási statisztika?
- Miért adták a megbízást azok kezébe, akik nem értenek hozzá, és kapacitással sem rendelkeznek?
- Nem tart az EU szakmai ellenőrzésétől, a milliárdok esetleges visszafizetési kötelezettségétől?
- A szakosodott cégekkel szemben államosítani tervezik a felnőttképzést?

Kezdeményezzük, hogy a kérdések a Parlamentben is elhangozzanak!

Pallás György
MSZP városi választmányi elnök