2011. március 10. 10:33

Kényelmetlen helyzetbe hozták a honvédelmi minisztert

Hende Csaba Az Este című műsorban elhangzott kijelentései csak azon alapulhattak, hogy félrevezették.

Sajnálatos, hogy a KISZ egyik volt vezetője a bizonyítási kényszerben szenvedő Gubcsi Lajos félrevezette, és így kényelmetlen helyzetbe hozta Hende Csaba honvédelmi minisztert a nyilvánosság előtt. A Zrínyi közhasznú társaság könyvvizsgálója, valamint a HM belső ellenőrzése, továbbá az Állami Számvevőszék, gazdálkodását törvényesnek és szabályosnak minősítette az elmúlt években.

A HM Zrínyi kommunikációs közhasznú társaság feladata a Magyar Honvédség tevékenységének megismertetése, bemutatása, a honvédelem eszméjének társadalmi népszerűsítése. Ennek érdekében - többek között - segítette a hivatásos és szerződéses állomány toborzását, népszerűsítette a katonai hivatást az interneten, katonai folyóiratokat adott ki magyar és angol nyelven. Dokumentálta könyveivel a magyar katonák és alakulatok hazai munkáját, a nemzetközi missziók, az abban résztvevő honfitársaink helytállását. A katonai filmstúdió jogutódjaként a modern technikai eszközök segítségével képen is megörökítette a Magyar Honvédség mindennapjait. Feladata volt a katonai alakulatok rendezvényeinek kiszolgálása, a honvédelmi ismeretek terjesztése a közép- és felsőoktatásban.

A 2010. évi költségvetésben a törvény alapján nonprofit kft-vé átalakult Zrínyi támogatása 636 millió forint volt. A korábbi évek eredményes gazdálkodása nyomán a kft-nek mintegy 500 millió forint eredménytartaléka volt, amelyből a szükséges és előírt feladatok elvégzésére a kft vezetése még mintegy 280 millió forinttal növelte üzleti tervet. Több, mint 233 millió forint eredménytartalékkal adta át Gubcsi Lajosnak a kft vezetése kormányváltáskor az Zrínyit. Valótlan tehát Gubcsi Lajos azon állítása, hogy ő takarított meg 230 millió forintot.

Nem igaz Gubcsi Lajos állítása a túlköltekezésről sem, hiszen az átadás-átvételi dokumentáció szerint az éves költségvetés időarányos részét használta fel csak a korábbi ügyvezetés. Azon állítása, hogy az általa is törvényesnek és szabályosnak minősített közbeszerzések alapján megkötött szerződéseket felülbírálva kevesebbet fizetett ki miután "szúrós szemmel nézett" a cégvezetőkre, az ötvenes évek eljárását juttatja az ember eszébe. Kiegészítésre szorul azon büszkélkedése is, hogy az informatikai szolgáltatásokat a korábbi 30 millió forint helyett egy millió forintból oldják meg, hiszen mint közismert, a kormányzati informatikát egységes rendszerben más állami szerv működteti 2011-től.

Gubcsi Lajos nyilatkozatában az átvilágítás eredményeire, és jogászok megfeszített munkájára hivatkozott ezzel is indokolva, hogy csak miért most állt elő ezekkel a képtelenségekkel. Megtisztelhetné az adófizető állampolgárokat azzal, hogy megnevezi az átvilágító cég, jogi szakértők megbízásainak összegét, hogy milyen közbeszerzés alapján került sor a szerződéskötésre és mikor, rendelkeznek-e a szükséges katonai biztonsági engedélyekkel, mert ezeket hiába kerestük a kft honlapján. Magyarázatra szorul az is, hogy milyen módon tájékoztatta Hende Csaba honvédelmi minisztert és vette rá arra, hogy az ügyészséghez forduljon. Ennél is rosszabb, hogy tevékenysége azt bizonyítja, Gubcsi Lajos nem tudott szakítani a rendszerváltás előtti stílusával. Nincs joga megalapozatlan állításaival lejáratni a Magyar Honvédség tekintélyét.