mszp.hu | Belföld | Klik. Debrecen oktatás | Oktatás
2016. március 01. 14:13

Kérje vissza iskoláit Debrecen!

Kérje vissza iskoláit Debrecen!
Nem csitul a tiltakozáshullám a magyar oktatásügyben. Tegnap, február 29-én, Debrecenben is sok tanuló hiányzott az iskolából. A demonstrációnak ezt a formáját nem a pedagógusok, hanem a gyerekeikért aggódó szülők kezdeményezték. A távollét mértékéről kevés információnk van, minthogy a KLIK továbbra is tiltja az igazgatók engedély nélküli nyilatkozatát. Azt tudjuk, hogy Debrecen egyes iskoláiban jelentős volt a távolmaradás. Ismert az is, hogy március 15-én Budapesten újabb nagy demonstráció készül, tehát az oktatásügy ellentmondásai nem szűntek meg, s ez a helyzet Debrecenben is.

Az, hogy az oktatás teljes központosítása számos ellentmondással járt, azt Debrecen kormánypárti képviselői sem tagadják. Viták a problémakör mértékében, rendszerjellegében, és a megoldások formájában, ütemezésében vannak. Ismerve azonban az országos és helyi kerekasztalok, tárgyaló szervezetek problémafelvető és javaslattevő ütemét, a közoktatás és nevelés problématengerének teljes rendezése még hosszú ideig elhúzódhat. A városi televízióban a Nemzeti Pedagóguskar területi vezetőjétől a tünetek kezelésére legalább két éves programvázlatot hallhattunk!
 
Debrecen nem várhat ennyit! Félő, hogy ezalatt oktatási színvonala tovább romlana. Márpedig az ország második legnagyobb városának oktató-nevelő munkájára, Debrecen oktatási intézményeinek színvonalára a város vezetése, képviselőinek többsége mindig is büszke volt. Erre okot adott az eredményesség mellett az is, hogy az egymást követő kormányok által biztosított tanulói normatíva egyre csökkenő mértékét saját költségvetéséből rendre kiegészítette. Mára azonban elfogytak a büszke nyilatkozatok, hiszen megszűnt Debrecen iskolafenntartó szerepe, s ezzel az oktatás színvonalához fűződő érdekeltsége is. Sőt, ellenérdekeltté vált, hiszen a központosításhoz a működtetés helyi kötelezettsége járult, amiből gyakorlatilag a takarékoskodás igénye következik. Bár a nyilatkozatok szerint krétagondok nincsenek, azért a helyi KLIK költségvetéséből a megyében is százmilliók hiányoznak. Az semmiképpen nem állítható, hogy a központosítás és a helyi működtetés nyomán továbbfejlődött volna a korábban oly büszkén hangoztatott debreceni oktató-nevelő színvonal!

Az új köznevelési államtitkár, a kerekasztalok egyes oktatási szakemberei is úgy nyilatkoztak, hogy elképzelhetőnek tartják egyes fenntartásra képes, erős gazdálkodású önkormányzatok iskolafenntartói jogának visszaadását a közeljövőben. Ne várjunk a javaslatok teljes és hosszadalmas kikristályosodására! Debrecen képes iskoláinak fenntartására, és érdekelt színvonalának továbbfejlesztésében!

A Magyar Szocialista Párt képviseletében, de a város oktatási intézményeiért érzett felelősség alapján kezdeményezzük, hogy Debrecen képviselőtestülete nyilvánítsa ki szándékát iskola-fenntartási jogának visszaszerzésére, és kérje a kormányzatot, tegye ezt lehetővé! A szándéknyilatkozatra vonatkozó képviselői előterjesztést nyújtunk be, és kérjük a helyi önkormányzati, valamint a város parlamenti képviselőinek támogatását is. Debrecen közgyűlésének szándéknyilatkozata ezzel az országban elsőként szemléltethetné iskolahálózata színvonaláért érzett felelősségét, elkötelezettségét!

Debrecen, 2016. március 1.


Madarasi István
önkormányzati képviselő    

Pallás György
volt középiskolai igazgató