mszp.hu | Belföld | kötél Hírtv hírhamisítás
2014. január 31. 16:28

Kérjen bocsánatot a Hír Tv a manipulált hangfelvétel miatt!

Bebizonyosodott, hogy a Hír Tv manipulálta azt a hangfelvételt, amely alapján sokáig állították: az MSZP rendezvényén Mesterházy Attila hallotta azt a bekiabálást, amely állítólag úgy hangzott, hogy „kötelet”.

Mostanra a Hír Tv is beismerte: tudósításaikban jelentősen felerősítették a bekiabálás hangerejét. Ezzel a manipulációval azt a látszatot keltették, mintha a szónok hallhatta volna a bekiabálást és arra reagált volna. Az igazság ezzel szemben az, hogy a bekiabálást a helyszínen eredetileg nem is lehetett hallani. Ez a magyarázata annak, hogy a bekiabálásra 24 órán keresztül nem figyelt fel senki.

Álláspontunk szerint a Hír Tv a hangfelvétel tudatos manipulációjával bűncselekményt követett el. Azt a törvényt sértették meg ezzel, amelyet épp a Fidesz többség fogadott el a Btk. módosítása kapcsán. Eszerint a Btk. 226/A. § (1) kimondja: „Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. ”

Az MSZP felszólítja a Hír Tv-t, hogy kérjen bocsánatot Mesterházy Attilától. Ellenkező esetben a Btk. föntebb említett paragrafusára hivatkozva megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

Lukács Zoltán,
frakcióvezető-helyettes