mszp.hu | gyász
2016. március 31. 10:11

Kertész Imrétől búcsúzunk

Kertész Imrétől búcsúzunk
Kertész Imre tovább él a következő generációk számára is maradandó és nagyszerű műveiben. Ezek a humanizmus és az egyetemes erkölcs alapkérdéseihez adnak fogódzót őszinte szembenézéssel, az emberi természetről kialakított mély filozófiai tudással. Alapművével, a Sorstalansággal a SOÁ borzalmainak elviselhetetlenségét tette új perspektívából érthetővé milliók számára. Szívből gyászolom a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb képviselőjét.

Tóbiás József

Kapcsolódó párttagok