2012. június 05. 13:55

Két héten belül a FIDESZ-é a Fővárosi Vízművek

Nem lehet azt mondani, hogy a fővárosé, mert a részvények 75 %-a eddig is a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában volt.

2012. április 25.-én mandátumot adott a Fővárosi Közgyűlés Tarlós István főpolgármesternek a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseivel kötött befektetési jogviszonyok megszűntetésére.
Tarlós István már főpolgármester jelölti programjában elégedetlen volt a közművek tulajdonosi felügyeletével.

Míg korábban a Főpolgármesteri Hivatal által előkészített előterjesztések alapján a Fővárosi Közgyűlés és szakbizottságai gyakorolták a közműcégek szakmai- és tulajdonosi felügyeletét Tarlós azt javasolta, hogy a képviselők helyett külön erre a célra alapított Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.- hez kerüljön a felügyelet, és a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával koncepcióját meg is valósította.

Főpolgármester urat azonban zavarta az is, hogy  1997 áprilisában a Fővárosi Önkormányzat részben privatizálta a Fővárosi Vízműveket: részvényeinek 25 %-át és a menedzsment jogokat eladta a Suez Environmental S.A. és az RWE Aqua GmbH cégeknek.

A főpolgármester-jelölt programjában így fogalmazott: „A közműcégek önkormányzati tulajdonban tartását azért tartjuk fontosnak, mert az ilyen közmű- és közüzemi cégek esetében a főváros mint tulajdonos a közszolgáltatást igénybevevők, vagyis a közösség, végső soron a város olyan – a „vad piac” által nem akceptált – igényeire is reagálni tud, amelyek egy magáncég esetében szóba se jöhetnek, és amelyeknek a teljesítése a közszolgáltatás egész rendszerét tekintve nem mond ellent a piac működése általános szabályainak.
Ezek önkormányzati tulajdonban tartása lehetőséget ad arra, hogy figyelemben vegyen közösségi szempontokat, csillapítson, illetve közvetve szabályozzon folyamatokat, a közösségre háruló terheket arányosítsa, az erőforrásokat a közösség érdekeinek megfelelően hasznosítsa.”

Hát ez az, amitől félek. A Fővárosi Vízművektől nem az Önkormányzat rendeli meg a szolgáltatást – mint pl. a BKV-től - , hanem a fogyasztó, aki 2 havonta fizet a fogyasztott ivóvízért. (A szolgáltatatás műszaki-, közegészségügyi feltételeit pedig magasabb szintű jogszabályok határozzák meg.)

Továbbá a privatizált vízművekben egymást ellenőrizték a befektetők és az Önkormányzat.
A részvénytársaság közgyűlése – ahol a befektetők és az Önkormányzat képviselői egyaránt ott ültek - döntött minden fontosabb kérdésben: az éves üzleti tervekről, a fejlesztési tervekről, a pótló beruházásokra felhasználható amortizációs költségekről, az éves mérlegek elfogadásáról, a kifizethető menedzsment díjakról, a részvénytársaság szervezeti és működési szabályzatáról, stb. Az Önkormányzat képviselője ellenőrizte a részvénytársaság közbeszerzéseit, a szakbizottságok negyedévente beszámoltatta a menedzsmentet, a Hivatal pedig folyamatos szakmai- és tulajdonosi felügyeletet gyakorolt.

Ki fogja ezek után ezeket az ellenőrzéseket folytatni? Persze ott van a BVK Zrt. és végső soron a főpolgármester és helyettese, továbbra is lesz igazgatóság és felügyelő bizottság, csak az a baj, hogy mindenki, aki beleláthat a kártyákba, sőt utasítási joggal rendelkezik narancssárga színekben játszik.
Ebből következően egyáltalán nem biztos, hogy a Fővárosi Vízművek a jövőben is csak a fogyasztókat szolgálja és nem lesz a FIDESZ kifizető helye, beszállítói között nem szaporodnak el a kormányközeli vállalkozások.(Így a cím jobban érthető.)

Eddig a Fővárosi Közgyűlés volt a fővárosi ivóvíz árhatósága, tehát a befektetők nem állapíthatták tetszésük szerint a vízdíjat. A fővárosi vízdíj most is az egyik legalacsonyabb az országban.

Az igaz, hogy a befektetőknek befektetéseikért évente kb. 3 milliárd forint menedzsment díjat kellett fizetni, azonban ezzel szemben állt a működési hatékonyság javítása is.
Másrészt az Önkormányzat az elfogadott visszavásárlási szerződés tervezetben elismeri, hogy a befektetők teljesítették valamennyi kötelezettségüket és felmentvényt ígér a részvénytársaság vezető tisztségviselőinek.

Ugyanakkor a visszavásárlás vételárát részben maga a vízművek, részben más közszolgáltató cégek biztosítják a közgyűlési előterjesztés szerint. Azaz a vízdíjat befolyásoló költségek biztosan növekednek a részvénytársaságnál. Az pedig egyenesen hajmeresztő, hogy Tarlós úr az én szemétdíjam vagy távfűtési díjam terhére akarja a vételár egy részét kifizetni.

Az csak furcsa, hogy most akar a visszavásárlásért 15,1 milliárd forintot fizetni a befektetőknek és nem 10 év múlva a privatizációs szerződésnek megfelelően. Igaz akkor 16,5 milliárdot kellene. Azonban a 15,1 milliárd forint 10 év múlva több mint 35 milliárdot ér.
A különbség nem igényel magyarázatot.

Ezt láthatta főpolgármester úr is. Ezért kezdte a visszaszerzési akcióját még tavaly hűtlen kezelés gyanújával az 1997-es eladás miatt, majd a Szindikátusi és Menedzsment Szerződés megszegésére hivatkozva akarta a befektetőket elzavarni.

Megismerve a pécsi következményeket maradt a megegyezés, a fizetés mellet csak hogy politikai céljai teljesüljenek. Pedig mondhatnánk, hogy már Adam Smith(1723-1790) sem tekintette a közszolgáltatásokat a piacgazdaság részének. Így aztán az MSZP fővárosi frakciója tartózkodott a visszavásárlásról szóló határozat meghozatalakor. Az LMP a korrupció-, a JOBBIK a vízdíj csökkenésének reményében támogatta Tarlós István előterjesztését.

No comment.

Bódás Sándor,
az MSZP Környezetvédelmi Tagozatának elnöke