Két kérdés a honvédelmi miniszterhez

A napokban a Magyar Honvédség tömegesen vett nyilvántartásba civil gépjárműveket, és kötelezte adatszolgáltatásra tulajdonosaikat. Ez az eljárás nem jogszerűtlen, az időzítése és az érintettek nagy száma viszont több mint aggasztó, és több kérdést is felvet.

Ezért írásbeli kérdéssel fordultam a honvédelmi miniszterhez, amelyben az alábbiakra várok világos és egyértelmű választ:

1. Milyen megfontolásból kezdte meg a Magyar Honvédség éppen most gépjárművek tömegeinek nyilvántartásba vételét?
2. Van-e a kormány birtokában olyan információ, ami szükségállapot bevezetésének szükségességét valószínűsíti, és ez alapján készül-e a Honvédelmi Minisztérium arra, hogy a közeljövőben szükségállapot bevezetésére kerül sor?

Harangozó Tamás
frakcióvezető-helyettes, a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke

Kapcsolódó párttagok