Kettészakadt Magyarország – leszakadó Hajdú-Bihar megye

Az MSZP országjárásának keretében konzultációt tartott Simon Gábor és Kathiné Juhász Ildikó Debrecenben, november 15-én a Hajdú-Bihar megyei szocialisták és baloldali szimpatizánsok részvételével.

Simon Gábor elmondta: mozgalmas hónapok elé nézünk, ahol a mindennapok gondjai határozzák meg feladatainkat, hiszen beérett az elmúlt két év unortodox társadalom és gazdaságpolitikájának gyümölcse. Ennek legfájóbb következménye a magyar társadalom végzetes kettészakadása. Az elmúlt két év Orbáni kormányzásának egyenlegeként elmondható a növekvő szegénység. Ma már négy millióan élnek a létminimum szintjén, ebből másfél millióan a mélyszegényben, ez drámai változás 2010-hez képest. Stagnáló gazdaság, ahol a gazdaság teljesítménye a beruházásokat, fejlesztéseket támogató a működő tőkebehozatal csökken, és a foglalkoztatás alacsony szinten beragadt. De a két év egyenlege a szétzilált jogállam is, a demokratikus intézményrendszer széttörése, és egy autokratikus önkényuralmi berendezkedés építése Magyarországon. Ide tartozik felülről a társadalomra ráerőszakolt érték- és normakövetés. Ma, a magyar gazdaság rosszabb állapotban van, mint 2010 nyarán, és a családok többsége sajnos elmondhatja, hogy ténylegesen rosszabbul él, mint kettő-négy éve.  Ezért is fontos, hogy a Magyar Szocialista Párt hozzákezdett az alternatívák, megoldások megmutatását magában foglaló programalkotáshoz, amelynek részeként regionális programok készültek, így a Kelet-Magyarország Program. Bemutatásra került a gazdaságpolitikai koncepció, készülnek a szakpolitikai programok (oktatás, foglalkoztatás, önkormányzatok világa).

Kathiné Juhász Ildikó hozzátette: az MSZP-nek kötelessége ilyen kormányzás mellett válaszokat, megoldásokat adni ezeken a programokon keresztül, melyeket különösen azok a térségek várnak, amelyeknek az ország kettészakadása a leszakadást jelenti. Ilyen Hajdú-Bihar megye, melyet a fokozatosan romló és ellentmondásos foglalkoztatási helyzet a súlyos munkanélküliség, a romló gazdasági adatok és különösen a bihari részen a mélyszegénység jellemez.

A legfrissebb felmérések alapján a munkanélküliek száma nő (1300 fővel emelkedett 2012. II. negyedévében), a munkanélküliségi ráta jóval magasabb az országos átlagnál, és mindezeken belül jövőképet romboló a belső struktúra. 15-24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája országosan is rendkívül magas (29,4%) és a megyében is tovább növekedett az arány, meghaladja a 7200 főt. A nők helyzete is tovább romlott, az átlagosnál is nagyobb ütemben nő a munkanélküliség körében. Nyáron, június hónapban 730-cal kevesebb betöltetlen állás várt kiközvetítésre, mint egy évvel korábban. Összességében az álláskeresők aránya négyszerese a budapesti, és kétszerese az ország többi részén mért adatoknak. Ezen kiragadott statisztikai adatok is alátámasztják az előbbieket, de a továbbiak megmutatják a jelenlegi kormány szociális érzéketlenségét. A kormány munkanélkülieket sújtó politikája egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorja az álláskeresőket, a becsületesen, tisztességesen élni, dolgozni akaró embereket. Ez különösen megyénk egyébként is hátrányos településein különösen érzékelhető. Szeptemberben a munkanélküliek több mint a fele (54,8%-a) semmilyen ellátást sem kapott.  Az ellátatlanok száma országosan is gyors ütemben nő, csaknem egynegyedével többen voltak szeptemberben, mint egy évvel korábban. Mindez elkeseredéshez, kilátástalansághoz, elvándorlásra és külföldre meneküléshez vezet, és gyorsítja az elszegényedés folyamatát. Az MSZP Hajdú-Bihar Megyei Területe Szövetsége a statisztikák mögött konkrét egyéni sorsokat, tapasztalatokat tud felvonultatni. A megyében meghirdetett politikusi fogadóórák és a meghirdetett telefonos Demokrácia Vonalon szaporodnak a megkeresések, amelyek az elégedetlenségről, a feszültségről, a félelemről és a jövőkép nélküliségről számolnak be.

A Debrecenben szervezett konzultáció is visszaigazolta azt az országos tendenciát, hogy egyre nagyobb tábora van a változást akaró demokratikus erőknek egy normális, élhető, biztonságot nyújtó és reális jövőképet adó Magyarországnak.