mszp.hu
2016. május 27. 11:17

Kezdeményezés a demokrácia érvényesítéséért

Madarasi István, az MSZP Debrecen városi önkormányzati képviselője 2016. április 18-án kezdeményezte a város polgármesterénél a közterület használatáról szóló helyi önkormányzati rendelet módosítását.

A szocialista önkormányzati képviselő azzal indokolta a rendelet módosításának a szükségességét, mert álláspontja szerint annak több pontja törvényellenes, nehezíti, hogy az állampolgárok élhessenek alkotmányos jogaikkal, a pártok, civil szervezetek számára pedig önkényesen akadályokat gördít arra, hogy közterületen találkozzanak az emberekkel és megismerjék a véleményüket.

A polgármester úrnak írt levelében Madarasi István megfogalmazta: ,,A népszavazásról szóló törvény egyértelműen szabályozza és tételesen fel is sorolja, hogy hol nem gyűjthetők aláírások. Amit a törvény nem tilt, ott gyűjthető támogató aláírás, s a Kúria egy korábbi, 2014-es döntésével is összhangban azt egy helyi önkormányzati rendelet nem kötheti közterület foglalási engedélyhez, illetve a közterület használatáért nem kérhet használati díjat.”

Debrecen megyei jogú város polgármestere és jegyzője alaposnak és megalapozottnak tartotta a kezdeményezést. Ezért a 2016. május 26-ai közgyűlés ülésén előterjesztették a rendelet módosítását. A javaslatot a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. A módosítás 2016. június 1-től lép hatályba.

A közterület használatáról szóló helyi rendelet módosításával  a törvényellenes állapot a városban megszűnt. Az elfogadott módosítás lehetővé teszi, hogy a jövőben a népszavazás intézményével illetve a gyülekezési joggal élni kívánó pártok, civil szervezetek, állampolgárok a törvény szabta keretek között, minden egyéb korlátozás nélkül élhessenek jogaikkal.

Fontos, hogy a  rendelet kiegészült  továbbá azzal is, hogy ,,Díjmentes a közterület használata a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó ajánlásgyűjtés, valamint a népszavazásról szóló törvény hatálya alá tartozó aláírásgyűjtés céljára szolgáló pult, asztal igénybevétele céljából.”

A szocialista önkormányzati képviselő kezdeményezésére történt módosítás erősíti a közvetlen demokrácia érvényesítését, lehetővé teszi, bárki élhessen alkotmányos jogaival helyi korlátozás nélkül.


Huszka Imre
az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöke