mszp.hu | Belföld
2024. január 30. 10:39

Kéznyújtás a határainkon túl élő magyar honfitársainknak

Kéznyújtás a határainkon túl élő magyar honfitársainknak
Tisztelt Honfitársaink!
Egy olyan európai értékeket követő  párt üzenetét kívánjuk eljuttatni hozzátok, amely több, mint 100 éve a társadalom közös érdekeinek a megteremtésében és azok képviseletében látja a nemzeti felemelkedés legfontosabb lehetőségeit. A mi pártunk küzdött egykor a legkövetkezetesebben a mindenkire kiterjedő választójogért, a nemzeti, vallási, faji és nemi megkülönböztetések ellen, Európa népeinek békés, közös jövőjéért. Ma is ebben látjuk pártunk legfontosabb törekvését.
 
A magyar történelem viharos korszakaiban voltak hibás döntéseink. Ilyen volt a 2005-ben  a kettős állampolgárságról szóló népszavazás is, amellyel az akkori FIDESZ saját szavazótáborát akarta gyarapítani a nemzeti összetartozás érzelmére épített politikai bázisának kibővítésével. Mi akkor és ma sem akarjuk, hogy a kisebbségben élő magyarság sorsa egy Európa-ellenes politikához kötődjön. Más jövőt szeretnénk a magyarság anyaországbeli és más országokban rekedt tömegeinek – de ezt akkor nem képviseltük kellő nyíltsággal és határozottsággal. Tanultunk a kudarcból, amelyik máig mérgezi kapcsolatainkat.
 
Európa meghatározó politikai erői most a jövő felé fordultak és a közös érdekek nagyobb mértékű érvényesítésére törekednek (például a tömeges migráció elleni közös fellépésre, Európa szociális kiegyenlítésére, a létbiztonság és az életminőség javítására). Tőlük eltérően  Magyarország jelenlegi kormánya visszatért arra az útra, amely már többször is elnyomorította és zsákutcába (sőt háborúba) vitte az országot. A nemzeti önállóság és az erő növelésével ígéri a határon túl élők segítését, miközben egyéni érdekláncok létrehozásával köti a nemzet pusztító politikájához az ottani magyarok egy részét. Mindez nem csak azért veszélyes, mert Magyarországnak önerőből nem volt és ma sincs valóságos ereje a meghirdetett célok elérésére. A nagyobb baj az, hogy az etnikai egység mindenek felettiségének hangoztatásával lehetőséget és érvet ad azoknak az ellenséges politikai erőknek is, amelyek megkísérlik a magyar (és más) nemzeti és egyéb  kisebbségek beolvasztását.
 
Mi tudjuk azt, hogy a külhoni magyarság olyan multikulturális társadalmi környezetben él, ahol többfajta identitás és kötődés létezik, akár egyszerre is. Európai megoldás ezért csak az lehet, hogy bármelyiket választjátok, szabadon élhessétek meg a sorsotokat.
 
A mi nemzetvédelmi alternatívánk egy olyan átfogó európai nemzeti kisebbségvédelmi állásfoglalás elérése, amely az egyéni szabadságjogok mellett kiterjed a kollektív jogok (például iskolák fenntartása, anyanyelv korlátozások nélküli használata, teljes kulturális szabadság, stb.) biztosítására is. Így nem egy erőtlen ország, hanem egy erős közösség garantálná a kisebbségi magyarság és más nemzeti kisebbségek megőrzését.
 
Mi egy ilyen Európát akarunk, ebben látjuk a magyarság fennmaradásának és boldogulásának valóságos lehetőségeit. Nemzeti létünk igazi tétje, hogy a közös Európát választjuk-e, vagy az alkalmi érdekek szerint változó, kiszámíthatatlan úton haladunk tovább.
 
Mi európai jövőt akarunk - Biztonságot, békességet, boldogulást magunknak és gyermekeinknek.
 
Boldog új évet kívánunk minden magyarnak!
                                                               
Magyar Szocialista Párt Elnöksége