mszp.hu
2015. szeptember 01. 15:22

Ki fizeti a révészt?

A zártható hulladéktároló építése nem a társasházak és nem a lakosság kötelessége!

Régóta folyik a huzavona a Fideszes Veszprémi városvezetés és a társasházak között a hulladékgyűjtő edényzet zárható tárolásának mikéntjéről.

A helyzetet és igazságot (jogászokkal konzultálva, itt és most) teljesen új megközelítésben kívánjuk bemutatni:

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. §. szerint a gyűjtőedényzetet zárható helyiségben, vagy zárható tárolóban kell elhelyezni.

Semmilyen jogszabály nem írja elő, hogy a hulladékgyűjtő edényzet zárható tárolóban való elhelyezése a szolgáltatást igénybevevő társasházak vagy lakók kötelessége.

Egyébként az önkormányzat sem tartotta be a jogszabályi előírásokat akkor, amikor a nyár elején a Kossuth u. 21. társasháznál nem zárható konténertárolókat épített.

A társasházak által használt gyűjtőedényzet (szinte minden esetben) a VKSZ Zrt. tulajdona! Tehát a zárható tárolásról és annak minden költségéről nem a társasházaknak, lakosságnak, hanem a VKSZ Zrt-nek kell gondoskodni. Már csak azért is, mert:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.43. §-a értelmében, a hulladék a gyűjtőedényben történő elhelyezéssel a közszolgáltató tulajdonába kerül.

Mivel a gyűjtőedényzet a szolgáltató tulajdona, így annak esetleges közterületi elhelyezéséhez szükséges közterület használati engedély megszerzése is a VKSZ Zrt. feladata.

A szolgáltató a zárható tárolók megépítésének elmaradásával nem tartja be a jogszabályt és az önkormányzati rendeletben meghatározott 2015. július 1-ei határidőt.

A helyzet megoldatlansága miatt többször kezdeményeztük a végrehajtási határidő módosítását és az egységes megoldás kialakítását.

Az ismételt mulasztásos törvénysértés miatt most ismét arra kérjük a városvezetést, hogy a többszörösen törvénysértő állapot megszüntetésére tegyen intézkedéseket.

Tulajdonosként járjanak el, hogy a VKSZ Zrt. ne próbálja a lakosságra terhelni a szolgáltató kötelezettségébe tartozó feladatok költségeit, még akkor sem, ha éppen erre most annak nincs forrása.

(Lásd Temesvári Balázs vezérigazgató társasházaknak írt levele hulladékgyűjtő edényzet zárt tárolóban történő elhelyezésére). Egyébként helyesen, az önkormányzati rendelet sem az írja elő, hogy a zárt tárolót a társasházaknak kell megépítenie.

Emlékeztetünk rá, hogy a VKSZ Zrt-nek korábban bezzeg voltak feleslegesen kidobott tízmilliói uszodatervezésre, százmilliói a Veszprém Aréna melletti parkolók megvásárlására és további tízmilliói profilba nem illő szponzorációra.

Ennek ismeretében, most ne akarják a lakosságra hárítani a jogszabályban előírt zárható tárolók megvalósítását.

Nem felel meg ennek a jogszabályi előírásnak az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Társulás által kihelyezett szelektív hulladékgyűjő edényzet sem, mert ezek a gyűjtőedények sincsenek zárható helyiségben, vagy zárható tárolóban.

Hivatkozott jogszabályok:

I.

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200016.EUM

 

5. § (1) A gyűjtőedényzetet zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá.

II.

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról1

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV

43. § (1) Ha a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el, a hulladék a gyűjtőedényben történő elhelyezéssel a közszolgáltató tulajdonába kerül.

III.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I. 30.) önkormányzati rendeletének 8. és 9. §-a az alábbiak szerint szabályozza a gyűjtőedény tárolását:

 8.§ (1) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon az ingatlan előtti közterületen történik. A települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére átadni, kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhető legyen, és a közterület forgalmát ne zavarja.

(2) Hulladékszállítási napokon kívül gyűjtőedény közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára visszahelyezi.

9.§ (1) Ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a gyűjtőedényt közterületen közterület használatára vonatkozó hatósági engedély, vagy hatósági szerződés alapján lehet tárolni. A gyűjtőedényt 2015. július 1-től zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy hatósági szerződésben rendelkezni kell a zárt konténertároló méretéről és egységes külső megjelenéséről.