2012. április 08. 07:19

Kilátástalanság a romák világnapján

Április 8-án, a Roma Kultúra Világnapján sajnos arról kell beszélnünk, hogy megakadt a romák felzárkóztatása Magyarországon, és ebben az Orbán-kormánynak komoly felelőssége van. Hazánkban a jelenlegi és a mindenkori kormánynak mindent meg kell tennie, hogy a cigányság tagjai ne másodrendű állampolgárai legyenek Magyarországnak, és ehhez meg kell teremteni a társadalmi befogadóképességet.

2002  és 2010 közt nagyon sok olyan lépés volt a kormányzó pártok részéről, amely elsősorban az oktatásban és a foglalkoztatásában adott lehetőséget a romáknak a hosszú távú Roma Integráció Évtizede Program keretében. Ezen program fő iránya követendő példa lehetne az Orbán-kormány számára.

Szomorúan tapasztalom, hogy az Orbán-kormány romastratégiája nem erősíti a romák felzárkóztatását, különösen hiányolom a társadalmi párbeszéd, melynek meg kellett volna előznie programjuk megalkotását.

Az EU Keretstratégia összeállításakor támogatója voltam annak, hogy kialakulhasson még egy olyan program, amely a romák integrációjáról szól - bár bőven elég lett volna, ha az MSZP kormányok által kidolgozott romastratégiát folytatják tovább. Azonban nagy csalódás ért, mivel az elmúlt évben előrelépés helyett visszarendeződés volt tapasztalható.

Nem tagadható, hogy a rendszerváltást követően az elmúlt kormányok mindegyikének van felelőssége abban, hogyan alakult a kisebbség helyzete és viszonya a többséghez, azonban az elmúlt évben az Orbán-kormány még a stagnálást sem volt képes megteremteni. Különösen drámai a visszaesés az oktatás és a foglalkoztatás területén.

Az MSZP abban érdekelt, hogy a romák bérből, fizetésből éljenek és ne szociális segélyekből. Hasonlóképpen azt várjuk el minden aktuális kormányzattól, hogy a roma gyerekeknek egyenlő esélyt biztosítson az oktatásban, a romák halálozási rátáját csökkentse és a lakhatási esélyeit javítsa.

Ezért a Roma Kultúra Világnapján az MSZP a romákat arra ösztönzi, hogy pártállástól függetlenül emeljék fel szavukat a romákat ért sérelmekkel, hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Nem engedhetjük, hogy megakadjon a romák felzárkóztatása hazánkban.

Teleki László,
az MSZP elnökségi tagja