Kiskirályok Hajdú-Bihar megyében, avagy a Fidesz párttagkönyv birtokában minden lehetséges?

Kiskirályok Hajdú-Bihar megyében, avagy a Fidesz párttagkönyv birtokában minden lehetséges?
Huszka Imre, az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöke és Madarasi István, az MSZP Debrecen városi elnöke 2016. július 27-én sajtótájékoztatót tartott Debrecenben a Fidesz iroda előtt, ,,Kiskirályok Hajdú-Bihar megyében, avagy a Fidesz párttagkönyv birtokában minden lehetséges?" címmel.

Madarasi István, a szocialisták városi elnöke arról beszélt, hogy a sajtótájékoztató címének a választása nem véletlen. Az MSZP megyei-, illetve Debrecen városi szervezete úgy látja, az elmúlt több mint hat évben a Fidesz tagkönyv birtokában szinte mindent megengedhetnek maguknak egyes politikusok itt Hajdú-Bihar megyében is. Van olyan Debrecen városi fideszes országgyűlési képviselő, aki nagy bátran hirdeti az okosságait kontroll nélkül, hisz tudja, a városi sajtó lényegében csak a mikrofonállvány szerepét látja el. Az ellenzék álláspontja, ha véletlenül át is jön a médiában, szinte minden esetben csak úgy jelenik meg, hogy ott van mellette a Fidesz - esetenként nagyobb terjedelmű - véleménye. Fordítva ilyen még nem történt az elmúlt két évben. Más megyei országgyűlési képviselők a választókerületüket kezelik úgy, mintha saját hitbizományuk lenne, nélkülük nincs döntés a pályázatokról, nem juthatnak állami forrásokhoz az önkormányzatok, ők a környék kiskirályai, akik informális hatalmukat kihasználva lényegében ,,élet és halál urai” a térségükben. Aki nem áll be a sorba, nem hajbókol a méltóságok előtt az csak a ,,pofonokat" kapja. Közben persze a fideszes megyei helytartók gondolnak a saját családjukra, ismerőseikre, volt munkatársaikra is, csurran-cseppen egy kis közpénz innen-onnan, úgymond legálisan.

Huszka Imre, az MSZP megyei elnöke úgy fogalmazott ,,Egy, talán igazi kiskirályról, Tasó Lászlóról szeretném elmondani a megyei szocialisták véleményét." A megyei elnök elmondta, Tasó László, aki húsz évig volt Nyíradony városvezetője, jelenleg a Fidesz kormány közlekedéspolitikai államtitkára az elmúlt hetekben ismét a lapok címoldalára került. Mindezt nem a köz szolgájaként végzett munkájával, hanem átláthatatlannak tűnő vagyoni helyzetével, a vagyonnyilatkozatában közölt adatok valószínűsíthető hiányosságaival érte el. Július 18-án pedig arról olvashattunk az országos sajtóban, hogy államtitkár úr ,,emberei és rokonai” kerülhettek kedvező pozícióba sokmilliós uniós pályázatoknál. A híreket olvasva azt gondoltuk, hogy államtitkár úr érdemben fog válaszolni s tételesen cáfolja majd a megjelenteket. Véleményünk szerint minderre eddig nem került sor. Tasú úr a tőle már megszokott módon ,,gátlástalan karaktergyilkossági kísérletről" beszélt, úgy állította be a történteket, hogy az része az ellene és családtagjai ellen folyó - ahogyan fogalmazott -„üldöztetésnek". Szerinte az írások „felszínes információk alapján” mutatnak be „légből kapott teóriákon alapuló mondvacsinált összefüggéseket”. Nem maradt el természetesen a „büntető-feljelentéssel és a helyreigazítási perrel" történő fenyegetése sem.

Az MSZP megyei elnöke emlékeztetett arra, a szocialisták korábbi közleményükben már írtak arról, hogy államtitkár úr nem volt ilyen bátor, amikor a Debreceni Járásbíróságon ellene rágalmazásért és becsületsértésért indított perben nem állt ki az esetleges igaza mellett, hanem gyáván a képviselői mentelmi joga mögé bújt. Fügefalevélnek használva azt az igazság elkendőzésére, pedig kérhette volna, hogy a parlament függessze fel a mentelmi jogát. Nem tette ezt, biztosan jó oka volt rá.

Vagyonnyilatkozata szerint is Tasó László a ,,főnökétől eltérően” igen tehetős ember, szép vagyont halmozott fel az eddigi hosszú politikai pályafutása alatt. Azt gondoljuk a választókerületében élőknek - akik nagy része közel sem gyűjtött egész életében keményen dolgozva vagyont - joguk van tudni, hogy államtitkár úr illetve a közvetlen hozzátartozóinak a vagyonosodása jogszerű volt-e, megfelel-e vagyonnyilatkozata a valós anyagi helyzetének, politikusként legálisan rendelkezhetett-e a család mai ingatlanvagyonának a felhalmozásához szükséges összeggel. Joguk van azt is tudni, hogy Tasó úr vajon nem élt-e vissza hivatali helyzetével, amikor a 471-es út melletti területen az elmúlt években bővítették a családi vagyont, illetve amikor az útfelújítás kezdete előtt a nyíradonyi képviselő-testület előtt személyesen megjelenve kérte egy régebben tulajdonában levő földterület belterületté nyilvánítását. A Hajdú-Bihar megyei szocialisták úgy gondolják, Tasó László tényleges vagyoni helyzete a fentiek tisztázása mellett csak akkor ismerhető meg, ha nyilvánosságra hozza feleségének a vagyonnyilatkozatait is.

Huszka Imre kitért arra, joga van tudni a magyar embereknek azt is, hogy jogszerű volt-e a Gencsy-kúriának egymillió forint körüli összegért történő eladása a Tasó úr vezette nyíradonyi önkormányzat részéről egy olyan közhasznú egyesületnek, amely tagjainak többsége Tasó úr korábbi munkatársa, vagy rokona? Megfelel-e a valóságnak, hogy az eladása előtt a kastély helyreállítására egy állami hivatal még 2011-ben 38,3 millió forint közpénzt ítélt meg? Igaz-e, hogy a felújítást és az átalakítást a későbbi tulajdonossá váló közhasznú egyesület vezetőjeként Tasó László polgármester irányította? Nem gondolja-e államtitkár úr minimum erkölcsileg aggályos, hogy a közpénzből felújított épületet egy hónappal az átadása után lényegében bagóért adta el az általa vezetett önkormányzat az általa irányított közhasznú egyesületnek? Örömmel vennénk, ha államtitkár úr elmondaná, hogy milyen kapcsolatban áll a tényfeltáró írásban szereplő Rekreáció-Plusz Kft.-vel, amelynek a volt vezetője ma Tasó úr államtitkárságán titkársági referensként végez valószínűleg igen értékes munkát? Arra nem is merünk gondolni, hogy az említett hölgy netán államtitkár úr strómanjaként adta tovább 1000 forintért a jól jövedelmezőnek látszó céget egy debreceni hölgynek, aki tagja lehet államtitkár úr ,,tágabb rokonságának”. Mindenesetre furcsának tartjuk, hogy a cég gyakorlatilag ingyenes átruházására abban az évben került sor, amikor Tasó László kormányzati pozícióba került. Vagy ez is csak a véletlenek furcsa összjátéka lehet?

A megyei pártelnök elmondta, hogy amikor Tasó László körüli zűrzavarosnak látszó ügyekről beszélnek a Hajdú-Bihar megyei szocialisták, azt teszik, ami a dolguk, kérdeznek és azt „bátorkodnak” kérni államtitkár úrtól Hajdú-Bihar megye egyik fideszes hatalmasságától, hogy ne lódítson, az igazat mondja, ne csak a valódit!

Debrecen, 2016. július 27.

Huszka Imre
az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöke