2012. március 15. 16:53

Koszovó elindult a vízummentesség felé

"Az Európai Parlament mindig is határozottan kiállt a nyugat-balkáni országok polgárainak vízummentes utazásáért az Európai Unióban, amennyiben az országok teljesítik a feltételeket. A térségben utolsóként, hamarosan Koszovó kezd párbeszédet az Európai Bizottsággal a vízummentességről, és remélhetőleg sikeresen le is zárja a folyamatot a nem túl távoli jövőben" - mondta Göncz Kinga a koszovói törvényhozás és az Európai Parlament 5. interparlamentáris tanácskozásán Strasbourgban.

A szocialista EP-képviselő, aki a március 14-15-ikén rendezett konferencián a vízumliberalizációról szóló napirendi pont előadója volt, hangsúlyozta: Koszovónak tanulnia kell a szomszédos országok hibáiból, és a hatóságoknak időben meg kell kezdeniük a lakosság felkészítését a könnyített utazással járó jogokra és kötelezettségekre. "Tájékoztatni kell a polgárokat arról, hogy a vízum nélküli utazás nem jelenti a munkavállalás és a letelepedés szabadságát. Nem szabad megalapozatlan várakozásokat kelteni" - mondta Göncz Kinga, hozzátéve: a menekültkérelmek számának egyes tagállamokban tapasztalt enyhe emelkedése ellenére, a nyugat-balkáni országok vízummentessége eddig összességében sikertörténetként értékelhető.

A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy Koszovónak az úti okmányok biztonságának garantálásától a szervezett bűnözés és a korrupció elleni hatékony fellépésig, egy sor kemény feltételt kell teljesítenie ahhoz, hogy elnyerje a vízummentes utazás lehetőségét az Európai Unió országaiban. Komoly kihívás elé állítja a kormányt a határok biztonságának a szavatolása is. Bár a kormány sokat tett a hazatértek és hazatelepítettek társadalmi beilleszkedéséért, ezen a téren is van még tennivaló. "Tudjuk jól, hogy Koszovó még nem készült fel valamennyi menekült visszafogadására, ezért a hazatelepítések folyamatát le kell lassítani, illetve leállítani addig, amíg ennek gazdasági és szociális feltételei megteremtődnek" - mondta Göncz Kinga.

"A vízummentesség megszerzése, majd az Európai Unióhoz történő csatlakozás nem csak Koszovó és az európai intézmények kapcsolatrendszerének elmélyítését feltételezi, hanem dialógust az országon belüli politikai erők, kormánypártiak és ellenzékiek, a különböző etnikai közösségek között a közös célok érdekében" - szögezte le a képviselő.
 


Háttér:   
 
Az Európai Bizottság idén január 19-ikén kezdett intézményes párbeszédet Koszovóval a vízumliberalizációról. Koszovón kívül a Nyugat-Balkán valamennyi országának polgára vízummentesen utazhat az Európai Unió területére. A Bizottság tervei szerint a koszovói kormány még a tavasszal kézhez kapja azt az útitervet, amely a vízummentesség elérése érdekében teendő intézkedéseket tartalmazza. A vízummentességig tartó folyamat várhatóan több évbe fog telni. A vízummentességről a tagállamok és az Európai Parlament együtt döntenek.