mszp.hu | M4 Szolnok
2015. június 26. 15:41

Közgyűlés után

1. M4-es autópálya

Az M4-es autópálya ügye hónapok óta áll, hiszen a kormány március végén leállította az építkezést. Kezdetben arra hivatkoztak, hogy az EU kartellgyanút fogalmazott meg, és ezért kell leállítani az építkezést. Erről azonban néhány nap alatt bebizonyosodott, hogy nem igaz.
Sokkal inkább arra utaltak a jelek az ügy kirobbanásakor, hogy a Fidesz gazdasági holdudvarában zajló konfliktus miatt állították le az építkezést, hiszen a Közgép időközben kegyvesztetté vált.

Az Abony-Fegyvernek közötti szakasz torzói azóta állnak Szolnoknál, Törökszentmiklósnál, a Tisza medrében.
Áprilisban a megyei közgyűlés egyhangú szavazással foglalt állást az M4-es mielőbbi folytatása mellett, és a megye országgyűlési képviselőit arról biztosítottuk, hogy mögöttük állunk az autópálya ügyében.

Az április 24-i ülésen elfogadott nyilatkozat így szól: „Szükséges, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés foglaljon állást és hívja fel a kormány figyelmét arra, hogy az M4-es autópálya teljes kiépítése 25 év halogatás után nem tűr további halasztást.”
Az MSZP a tavasz folyamán számos eszközzel próbálta felhívni a figyelmet az M4-es folytatásának szükségességére.
Sajtótájékoztatókon, a szolnoki és a megyei közgyűlésben, autós demonstráción és aláírásgyűjtéssel tartjuk napirenden hónapok óta az M4-es ügyét.

A kormány oldaláról viszont hónapokon keresztül csak Szolnok autópálya-hálózatba való bekötésének lehetőségéről beszéltek, a félbemaradt Abony-Fegyvernek szakasz sokszor kimaradt a megszólalásokból. Utólag elmondhatjuk: nem véletlenül.
Heteken át várta a megye, hogy a miniszterelnök megígéri-e szolnoki látogatásán az M4-es azonnali folytatását, de akik ezt remélték, azoknak csalódniuk kellett.

A később, egy héttel ezelőtt megjelent kormányrendelet aztán végleg világossá tette: a kormány csak halogatja az M4-es ügyét.
A kormányrendeletben ugyanis csak a Budapest-Szolnok szakasz szerepel, 2019-es határidővel, és immár nem autópályaként; míg az Abony és Fegyvernek közötti szakasz megépítését illetően határidőt sem állapított meg magára nézve a kormány.

Ami pedig jelen pillanatban a legszomorúbb: a kormányrendelet arról rendelkezik, hogy a leállítást követő 2 éven belül kell csupán újrakezdeni az építkezést, a Törökszentmiklós-Fegyvernek szakaszt illetően pedig még a nyomvonalat is felülvizsgálhatják.

Ez magyarul azt jelenti, hogy – miután a projektet hivatalosan még mindig nem zárták le – legalább 2 évig egy kapavágás nem fog történni Abony és Törökszentmiklós között, míg a Törökszentmiklós-Fegyvernek szakasz elkészülte a távoli jövő homályába vész.

A kormány létrehoz egy bizottságot is, amely az M4-es folytatásának lehetőségével foglalkozik.

Úgy véljük, az M4-es ügyében nem bizottságra van szükség, hanem akaratra, munkagépekre és munkaerőre.

Fentiek tükrében azt gondolom, a megyei közgyűlés április 24-i nyilatkozata csukott fülekre talált, mint ahogy az MSZP parlamenti frakciójának azon javaslata is, amely a jövő évi költségvetésben javasolta elkülöníteni az M4-es Abony-Fegyvernek közötti szakaszának befejezésére szánt pénzt.

Sajnos már a bizottsági szakaszban elutasította a Fidesz ezt a módosító indítványt, az pedig különösen szomorú, hogy a megye útügyi biztosa jelen sem volt a június 3-i ülésen, holott éppen ennek a bizottságnak a tagja.

Az MSZP frakciója a megyei közgyűlés mai ülésén arra tett javaslatot, hogy a közgyűlés fogadjon el az M4-es építésének felgyorsításával kapcsolatban egy közös nyilatkozatot. Sajnálatos módon ezt a nyilatkozatot a fideszes többség nem szavazta meg.

2. Költségvetési módosító javaslatok

Hazánk 2016-os költségvetésének vitája a hét elején zárult a parlamentben.

Az MSZP frakciója több olyan módosító indítványt is benyújtott a költségvetéshez, mely érdemben hozzájárult volna térségünk fejlődéséhez. Sajnálatos módon a fideszes többség ezeket az indítványokat egytől egyig leszavazta.
Javasoltuk, hogy a kormány különítse el a jövő évi költségvetésben
a) az M4-es autópálya Abony és Fegyvernek közötti szakaszának befejezéséhez szükséges összeget,
b) az M44-es autóút beruházásának elindításához szükséges összeget,
c) a mezőtúri kórház sebészeti, sürgősségi és intenzív osztályainak újraindításához szükséges forrást,
d) a Mezőtúr és Szarvas közötti közúti híd megépítéséhez szükséges forrást.
A fenti módosító indítványokat a fideszes többség még a bizottsági szakaszban leszavazta, azaz nem is engedte tárgyalásra a parlament elé.

Különösen szomorú, hogy a javaslatainkat tárgyaló június 3-i, költségvetési bizottsági ülésen a térség fideszes országgyűlési képviselője, Boldog István részt sem vett, jelen lévő párttársai pedig nem támogatták javaslatainkat. Sokat segített volna közös ügyeinken, ha képviselő úr jelen van a bizottsági ülésen.

Elvártuk volna, hogy támogassa a térségünk számára rendkívül fontos fejlesztéseket.
Elvárjuk tovább, hogy a jövőben a térségben élőket képviselje, ne pedig a Fidesz érdekeit.

Szolnok, 2015. június 26.


Rózsa Endre
megyei frakcióvezető
MSZP