2012. március 13. 12:31

Közlemény

A Balsai-jelentés szavazása kapcsán mi, az MSZP négy képviselője tévedésből nyomtunk gombot. Mind a négyen elnézést kérünk ezért a választóinktól, és ismételten kijelentjük, hogy a Balsai-jelentésben foglaltakkal nem értünk egyet, azokat elutasítjuk.

Balsai István ismét bizonyította hűségét, bebizonyította, hogy személyes karrierje érdekében bármilyen feladatot szolgalelkűen végrehajt. Így kerülhetett abba az alkotmánybírói székbe, amibe személyes kvalitásai és szakmai életútja alapján sohasem juthatott volna.

Az MSZP álláspontja szerint az erőszak törvénytelen alkalmazóinak - legyenek akár a durva túlkapásokat elkövető rendőrök, akár a 319 sérült rendőr megtámadói - törvény előtt felelniük kell. Alapos vizsgálat szükséges ahhoz is, hogy miért bizonyult a rendőrség erőtlennek, milyen intézkedések és eszközök szükségesek a jövőben annak biztosítására, hogy a rendőri intézkedések törvényesek és arányosak legyenek, és az állampolgári jogokat mindenképpen tiszteletben tartsák. A Balsai-jelentés azonban nem erre törekszik. Politikai prekoncepciót kíván szolgálni, amelyben csupán a politikai ellenfelek kiiktatása a cél.

El fog jönni annak az ideje, amikor a 2006 őszi események kapcsán is objektíven meg lehet ítélni az akkori kormány esetleges felelősségét, a rendőrség szakmai hibáit és annak az ellenzéki pártnak a felelősségét is, amelyik nem határolódott el kellően az utcai randalírozóktól, nem csillapította, hanem szította a feszültségeket, és a feszült légkörben felelőtlen módon szervezett tömegrendezvényt.

Harangozó Gábor,
országgyűlési képviselő

Kovács László,
országgyűlési képviselő

Molnár Zsolt,
országgyűlési képviselő

Pál Béla,
országgyűlési képviselő