mszp.hu | Belföld
2020. szeptember 24. 23:28

Közös jövőnkért, Magyarországért!

Közös jövőnkért, Magyarországért!
Igazságos, szolidáris, szabad és zöld Köztársaságot!

A Kongresszus állásfoglalása az MSZP politikájáról

Egy évtizednyi önkényuralom után új remény kelt életre 2019 októberében. Magyarország felemelte fejét, éppúgy, mint 1989-ben. Mi, szocialisták, akkor a rendszerváltás kezdeményezői közé tartoztunk, és más politikai erőkkel együtt hozzájárultunk a szabadság, a demokratikus intézmények, a piacgazdaság létrejöttéhez. Most ismét korszakváltásra van szüksége hazánknak, a Jövő Köztársaságának létrehozására, és ehhez a fideszes önkényuralmat leváltó új többség megteremtésére.

Az MSZP ezért mélyíteni kívánja szövetségét a Párbeszéd Magyarországért párttal, szoros együttműködésre törekszik a szakszervezetekkel és a zöld mozgalmakkal, és nyitott a többi demokrata párt irányába és a civil szervezetekkel való együttműködésre. Az MSZP az önkényuralom felszámolása mellett a globális tőke érdekeit szolgáló kapitalizmus neoliberális gazdasági nyomásával és társadalmi valóságával szemben a jóléti társadalmi modell és a társadalmi szolidaritás XXI. századi útját kívánja megtervezni és hirdetni.

A magyar társadalomban határozott többsége van az olyan baloldali értékeknek, mint a szabadság, az igazságosság, az egyenlőség, és mi a Fidesz politikájának baloldali alternatíváját erre a társadalmi törekvésre építjük. A Fidesz egy szűk elit érdekeit szolgáló önkényuralmi rendszere helyett mi demokratikus, szociálisan érzékeny és igazságos, egyben környezet– és klímatudatos Magyarországot akarunk létrehozni.

Politikánkat három pillérre építjük:

  • Az első: a szabadság, a jogbiztonság és a demokrácia újbóli megteremtése Magyarországon. Mert nincs jogbiztonság, ha a kormány és a hozzá közelállók nem hajtják végre a bíróságok döntéseit és a kormány támadja a független bíróságokat. Nincs demokrácia, ahol támadás alatt vannak a civil szervezetek, ahol a vélemény és a szólás szabadságával élőket retorzió éri, ahol a független médiumokat a hatalom nyomás alatt tartja és a közmédia a kormány szócsöve. Nincs demokrácia, ahol a hatalom támadja a tudományt és az oktatás, a művészet szabadságát és megszünteti függetlenségüket. Nincs demokrácia, ahol az állampárt önkényesen korlátozhatja és korlátozza a nép által választott képviselők munkáját. Az, ami ma van, csak formájában köztársaság, valójában önkényuralom, amit fel kell számolnunk. Küzdenünk kell egy új köztársaságért mindazokkal együtt, akik csatlakoznak hozzánk!
     
  • A második: az esélyegyenlőség, a szociális biztonság megteremtése és a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése. Mert nem igazságos, hogy egy gyermek sorsát ma előre meghatározza a születési helye és családjának vagyoni körülményei. Nem igazságos, hogy gyermekeink nem férnek hozzá egyenlően a XXI. századi tudáshoz, hogy szüleinknek, nagyszüleinknek bizonytalan az egészségügyi ellátása. Nem igazságos, hogy a fiatalok jelentős részének csak álom a saját élet elkezdéséhez szükséges lakás. Nem igazságos, hogy a Fidesz-kormány kifosztja a nyugdíjasokat, nem fizeti meg a dolgozókat, és az út szélén hagyja a segítségre szorulókat. Mi szembefordulunk ezzel a világgal, benne a fideszes oligarchák intézményesített korrupt rendszerével!
     
  • A harmadik: a környezetünk kizsákmányolása elleni fellépés és a klímaigazságosság érvényre juttatása. Nem nézhetjük tétlenül az ökológiai egyensúly megbomlását, vagy azt, hogy a következő generációk számára élhetetlenné válik a Föld! Nem állhatunk tehetetlenül az egészségünket veszélyeztető járványokkal, vagy életmódunk kockázataival szemben. Tenni akarunk, együttműködve mindenkivel, akinek fontos az ökológiai egyensúly, az élhető Föld megőrzése a következő generációk számára! Ugyanígy közösen akarunk másokkal együtt fellépni egészségünk megóvása érdekében, változtatni életmódunkon, hogy a bármikor előforduló járványokat vagy más, egészségünket fenyegető veszélyeket elkerüljük.

A koronavírus terjedésének következményei különösen éles fényben mutatták meg, hogy a társadalmi szolidaritás, a demokrácia megerősítése és az európai integráció elmélyítése olyan értékek, amelyek együtt biztonságot adhatnak Magyarországnak. A miniszterelnök állításával szemben ugyanis nem nyertünk semmilyen csatát, mert a gazdasági következmények súlyosak.

A háború még hátravan a járvány ellen éppúgy, mint a gazdasági visszaesés következményei ellen. Az viszont már most látszik, hogy a Fidesz a válságban is elsősorban a gazdag hazai és külföldi vállalkozókat támogatja, miközben nem törődik a válság miatt nehéz helyzetbe került munkavállalókkal, nyugdíjasokkal.

Az MSZP ezzel szemben olyan víziót ajánl Magyarországnak, amelyben az emberek esélyt kapnak és segítséget. Az egyéni és a szabadságjogok biztosítása mellett az elérhető legnagyobb egyenlőséget akarjuk megteremteni, olyan Magyarországot akarunk, ahol a jobb élet nem privilégium.

Ahol a dolgozók megélnek a munkájukból, a nőknek ugyanakkora fizetés jár, mint a férfiaknak, az idősek tisztességes nyugdíjat kapnak! Mindenki esélyt kap a tudás megszerzésére, és mindenkinek ugyanaz a magas színvonalú állami egészségügyi ellátás jut. Ehhez erős munkavállalói érdekképviseletre, hatékony állami szabályozásra, az állam szervező és újraelosztó szerepére van szükség.

 

A dokumentum bővebben olvasható és mellékletben elérhető:

Kapcsolódó dokumentumok

Kozos_jovonkert_Magyarorszagert.pdf ( 5.24 MB )