2012. május 25. 16:53

Közösen kell megfékeznünk a szélsőségeket

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2012. május 24-én közzétett emberi jogi értékelésében megállapítja, hogy hazánkban megerősödött a szélsőjobboldal, félkatonai szervezetek folytatnak nyilvános kampányokat, amelyek célja a megfélemlítés és a romák, illetve más kisebbségek elleni gyűlölet szítása.

Különösen sajnálatos, hogy Magyarország egyik legfontosabb szövetségesétől, partnerétől érkező jóindulatú jelzéseket az Orbán-kormány sértetten utasítja vissza. Úgy tűnik hazánk kormányának bel-, kül- és nemzetpolitikája egyre veszélyesebb irányt vett.

Magyarország elszigetelődése és társadalmunk kettészakítottsága nem csak politikai értelemben, de gazdasági értelemben is súlyos károkat okoz.

Ma nem lehet figyelmen kívül hagyni a szélsőségek megerősödését, a demokratikus erőknek ezek ellen fel kell lépni.

Nem függetleníthetjük magunkat szövetségeseink törekvéseitől, aminek nem csak szavakban, de tettekben is meg kell nyilvánulnia. Ez utóbbival eddig adós az Orbán-kormány, holott két éve irányítják az országot.

Az MSZP teljes politikai erejével és egyéb eszközeivel, kapcsolataival támogat minden olyan valódi kezdeményezést, megvalósuló intézkedést, amely visszaszorítja hazánkban a szélsőségek térnyerését. Ez minden demokrata számára létkérdés, legyen bal- vagy jobboldali.


Harangozó Gábor,
a Külügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő