Közösségi támogatás a befogadóbb társadalomért

Elfogadta Göncz Kinga jelentését az EP szakbizottsága.

Egy befogadóbb, a kirekesztést, a gyűlöletkeltést elutasító, a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen fellépő társadalom létrehozását hivatott segíteni a Jogok, egyenlőség és polgárság közösségi finanszírozási program, amelynek a 2014-2020 közötti létrehozásáról szóló parlamenti jelentést kedden fogadta el az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága Göncz Kinga előterjesztésében. A szocialista EP-képviselő a szavazást követően hangsúlyozta: kiegyensúlyozott és megfelelő közösségi támogatást kell biztosítani mindazoknak, akik az alapjogok érvényesítését a szívügyüknek tekintik az Európai Unió területén.

Az eredeti európai bizottsági előterjesztésben még Jogok és polgárság nevet viselő program - amelynek elnevezését a parlamenti jelentés az egyenlőség szóval egészíti ki -, az Európai Unió 2014-ben kezdődő hétéves költségvetési időszakára szól. Célja, hogy közösségi támogatást nyújtson az Unió területén élők jogainak érvényesítését és tiszteletben tartását előmozdítani hivatott szervezeteknek.

"Az uniós finanszírozásnak elsősorban a befogadóbb társadalmak létrehozását, a mindenkire kiterjedő alapjogok garantálását kell szolgálnia. Van mire költeni tagállami, de közösségi szinten is: sokan nem ismerik a jogaikat, vagy a hatóságok egyszerűen semmibe veszik azokat. A Jogok, egyenlőség és polgárság program forrásai arra szolgálnak, hogy az európaiak akadály nélkül gyakorolhassák szerződésbe foglalt jogaikat, legyen az a szabad mozgáshoz és letelepedéshez való jog, vagy az egyenlő bánásmódhoz való jog. Fontosnak tartom annak biztosítását is, hogy ne csak az EU polgárai, hanem az Európai Unió területén tartózkodó minden ember élni tudjon a jogaival" - szögezte le Göncz Kinga, a parlamenti jelentés kidolgozója.

A képviselő a jelentésben kiemeli: a programnak fokozott figyelmet kell fordítania a kisebbségek elleni diszkrimináció, a faj- és idegengyűlölet, a kirekesztés, a szegregáció és az erőszak minden formájának megszüntetésére. Célja, hogy segítse befogadóbb társadalmak létrehozását, és hozzájáruljon a képzéshez, a jogtudatosság erősítéséhez, a határokon átnyúló együttműködésekhez.

Göncz Kinga jelentése a jelenleginél ésszerűbb, egyszerűbb és hatékonyabb támogatási rendszert helyez kilátásba, amelyhez a pályázók könnyebben hozzáférhetnek. Lényeges szempont, hogy a célok megvalósítását elegendő és kiegyensúlyozottan elosztott forrás kísérje.

"A program akkor lesz sikeres, ha rendszeresen értékeljük a célok megvalósítását. Nyomon kell követnünk, hogy hányan és hogyan részesültek támogatásból, s hogy a finanszírozott projektek milyen eredménnyel jártak. Szem előtt kell tartanunk a pályázatok kiegyensúlyozott földrajzi megoszlását is, a később csatlakozott tagállamok nem szenvedhetnek hátrányt" - hangsúlyozta a jelentés elfogadását követően Göncz Kinga.

Háttér:

Az uniós polgársággal járó jogok teljes körű érvényesítésének előmozdítását kívánja szolgálni a 2014-2020 közötti időszakban a Jogok, egyenlőség és polgárság nevet viselő közösségi finanszírozási program, amely a korábbiaknál egyszerűbb, átláthatóbb, és célzottabb támogatást ígér az alapjogok tiszteletben tartásáért, a megkülönböztetés mentességért, a nemek közötti egyenlőségért, a személyes adatok védelméért, a gyermekek jogaiért, a vállalkozás szabadságából származó jogokért fellépő szervezeteknek.

A Jogok, egyenlőség és polgárság nevű program - amelynek elnevezését a parlamenti jelentés kiegészíti az egyenlőséggel, mint célkitűzéssel - három jelenlegi program: az "Alapvető Jogok és uniós polgárság", a "Daphne III" és a Progress foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program két fejezetének összevonásából jönne létre. Célja annak az előmozdítása, hogy az EU szerződéseibe és az Alapjogi Kartába foglalt jogainak minden uniós polgár érvényt tudjon szerezni.

Az Európai Bizottság hét évre 439 millió eurót javasol fordítani a Jogok, egyenlőség és polgárság elnevezésű programra, a végső összeg azonban az EU 2014-2020 közötti költségvetéséről szóló későbbi vitákban fog eldőlni.

Göncz Kinga jelentését előreláthatóan a jövő év elején fogadja el az Európai Parlament plenáris ülése.