mszp.hu | Belföld
2023. augusztus 20. 10:34

Kunhalmi Ágnes: A NER olyan területeken avatkozik be, ahol nincs keresnivalója

Kunhalmi Ágnes: A NER olyan területeken avatkozik be, ahol nincs keresnivalója
Augusztus 20-án az ország Szent István államalapítását ünnepli. Szent István válaszút előtt volt, de mivel koronáját a pápától kérte és kapta, így ezáltal az ország nyugati orientációját választotta. Államalapítása a magyarsághoz kötődött, de külföldi mintákat is átvett, a kornak megfelelően hatalmi államot hozott létre. Szent István államalapítása a kor európai változásainak mintázatába illeszkedett és szerves részét is képezte. Vagyis Szent István jól döntött, mert nem a múltból építkezett, hanem a jövőt választotta.

Ezzel szemben a nemzeti együttműködés rendszere Szent István művéből csak a hatalmi államot, illetőleg az állam és az egyház elválaszthatatlan viszonyát ünnepli. Ünneplése nem csak a múltba tekint és a történelmi tradíciók meghatározó szerepét hangsúlyozza, de a múlt viszonyait is akarja erőszakosan újrateremteni a XXI. században. Pedig Szent István valójában újító volt, aki felismerte a haladás szükségességét népe érdekében és egyértelműen szakított a múlttal, a törzsi berendezkedéssel, és erre kényszerítette az akkori hagyományokhoz ragaszkodó magyarságot is. 

Szent István nagy horderejű munkásságát akkor értékeljük igazán, ha felismerjük cselekedeteinek valódi értelmét, és célunk az, hogy korunk követelményeinek megfelelően a hatalmi államot a demokratikus jogállammal és a társadalom tagjainak általános felemelkedését biztosító jóléti állammal váltsuk fel. 

A NER olyan területeken avatkozik be, így például polgárainak magánéletébe, ahol nincs semmilyen keresnivalója. Nem feladata az államnak az sem, hogy mesterségesen hozzon létre új uralkodó csoportot, a nemzeti tőkésosztályt. Alapvető feladata lenne viszont egy modern oktatási rendszer és egy korszerű, jól finanszírozott egészségügyi ellátás megteremtése, az állami bérlakásépítés, a szociális gondoskodás, a klíma- és környezeti válság elleni küzdelem. Döntő fontosságú lenne egy olyan gazdaságpolitikai irányelv kidolgozása is, amely garantálja Magyarország fejlődését, helytállását az újabb és újabb kihívásokkal szemben, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését. 

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke

Kapcsolódó párttagok