Belföld, Gazdaság | földtörvény
2012. október 20. 10:30

Leértékelődhet a jelenlegi földvagyon!

A földtörvény megyénket hangsúlyosan érinti, ezért tartott sajtótájékoztatót Veres János, megyei elnök, aki ismertette a nyilvánossággal az MSZP véleményét a törvényjavaslatról. Az MSZP egyetért azzal, hogy a korábbi földtörvény módosításra kerüljön. Azonban súlyos problémák vannak a jelenlegi földtörvény koncepcióval – mondta a megyei elnök.

Érdemes változtatni a földtörvényen, változtatási szándékunk nekünk is volt, amikor kormányon voltunk. Néhány ponton változtattunk is. Azóta a helyzet annyiban változott, hogy az EU egyértelművé tette, hogy az ún. földdel kapcsolatos moratórium meddig lehet érvényben. 2014 tavaszáig történő érvényben léte a Fidesz kormány időszakában vált egyértelművé, ezért indokolt a földtörvény módosítása.

A módosító indítványokat az MSZP meg fogja tenni, a törvény megszavazását a mi részünkről azt fogja eldönteni, hogy a mi érdemi módosító indítványaink közül  fog-e elfogadni a kormányoldali többség bármely indítványt – mondta a képviselő.

Szándékunk, hogy akár egy konszenzusos földtörvény módosításra is sor kerüljön az országgyűlésben, de ehhez több érdemi módosító indítvány elfogadása szükséges. Erre csekély esélyt látok, hogy el fogják fogadni, hiszen láthatóan a kedden elhangzott hozzászólásokból azokon a pontokon, ahol nekünk erős vitánk van, ott politikai alapon a Fidesz nem hajlandó az érveket meghallani. 2014. május elsejétől a benyújtott javaslat szerint 2 millió földtulajdonos (Magyarországon jelenleg 2 millió földtulajdonos van) tulajdona kerül veszélybe, és le is értékelődik mindez.

Magyarországon az elmúlt húsz évben mindig arra számítottak, hogy a föld értéke növekedni fog. Aki földet szerzett arra számított, hogy  ez az értéknövekedés őt is érinteni fogja. Ez mindeddig így is volt, azonban ez a törvényjavaslat, ha elfogadásra kerül és törvény lesz belőle akkor nagy valószínűséggel a következő néhány évre ezt a földérték növekedést meg fogja szüntetni. Még az is elképzelhető, hogy visszájára változhat a föld árváltozása. Szakmailag a következő oka van: a javaslat alapján a földszerzésre jogosultak köre rendkívül szűk körre korlátozódik. Nagyjából 10.000 fő lesz Magyarországon, aki földet szerezhet a jövőben. A 2 millióhoz képest a 10.000-nek sokkal kevesebb forrása van ahhoz, hogy a jelenleg növekvő értékekben vásároljon a 2 millió földtulajdonostól majd földet. Mindez automatikusan leértékeli a jelenlegi földvagyon értékét. Problémásnak látjuk, ahogy megfogalmazza a jelenlegi javaslat a mezőgazdasági termelő, a földműves fogalmakat. Már látszik, hogy a kormány oldalon sincs ebben egyetértés. Mi azt vártuk, hogy egy konszenzusos javaslat fog bekerülni az Országgyűlés elé, nemcsak a kormánypárti oldalon politikailag egyeztetett, hanem a szakmai szervezetekkel is egyeztetett javaslat, de láthatóan nem ilyen javaslat került be a Parlament elé.

A jelenlegi javaslat szerint nem szerezhetnek földet a társasági formában működő, a családi tulajdonban lévő vállalkozások helyben lakó tulajdonosai és tagjai, illetve a társas vállalkozások helyben lakó tulajdonosai, alkalmazottai, akkor sem, ha a törvény egyéb előírásainak megfelelnek. Például egy agráregyetemet végzett fiatalember, ha alkalmazottként kezdte el tevékenységét valamelyik agrárcégnél, akkor ki fogja zárni ez a javaslat a földszerzésből.

Érthetetlen, hogy miközben egy ezüst kalászos tanfolyami papírral rendelkező magyar vagy európai agrárvégzettséggel rendelkező külföldi személy 500 ha termőföld tulajdont is megszerezhet, addig egy agráregyetemi végzettséggel rendelkező fiatal, ebben a társas vállalkozásos körben nem szerezhet földtulajdont. Ezek olyan ellentmondások, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy a benyújtott javaslat nem kellően megérlelt, és azoknak sem nyújt megoldást, akiket preferálni akar. A törvényjavaslat szigorúbb kitételt szab a fiatal gazda kategóriához, mint az EU. A fiatal gazda  támogatást kaphat a gazdálkodásának az elindításához, de ezen törvényjavaslat nem adja meg mindazon fiatal gazda számára a támogatás lehetőségét, akiknek az EU (Ausztriában, Franciaországban) megadja.

A Fidesz politikai kommunikációja arról szól, hogy a fiatal gazdákat milyen módon támogatják, ellenben kizárja egy jelentős részét a gazdáknak az EU-s támogatásból, ha a javaslat így kerül elfogadásra. A földszerzést egy hivatal engedélyéhez kötik, amely nem objektív módon fog minősíteni. Egy hivatal fogja eldönteni, hogy engedi, vagy nem engedi az Önök földtulajdonát valakinek eladni? – ez elképesztő.

Vidéki munkahelyek kerülnek veszélybe!

A megyében nagyon sok munkahelyet érint a földtörvény. A szakmai konzultációk alapján több ezer munkahely válik kérdésessé. 10-nél több olyan agrárvállalkozás van a megyében, amelynek a működése válik kérdésessé a törvény elfogadását követően, mert megvonja a gazdálkodás biztonságát azoktól, akik 1200 ha feletti területet bérelnek társasági formában.

A megyében is van több olyan társaság, amely agrártevékenységgel foglalkozik pl. állattartással, és bérelt földeken, szántó földön növénytermesztést vagy takarmánytermesztést folytat az állattartáshoz. Nem látszik ma olyan megoldás, amelyektől ezek a cégek tovább tudnak működni, akik 1200 ha-tól nagyobb földet bérelnek. Ezekben a cégekben több ezer embert foglalkoztatnak, országosan 40 ezer munkahely válik kérdésessé.
A javaslat munkahelyeket veszélyeztet, a tulajdonnal való rendelkezés alkotmányos jogát korlátozza, különbséget tesz egyik és másik magyarországi személy között.

25 ha alá nem csökkenhet szerintük egy családi gazdálkodás mérete. Ha valakinek 27 hektárja van családi gazdálkodóként és el akar adni egy 3 hektáros területet, akkor ezt nem teheti meg. Nem veszi figyelembe ez a javaslat azt sem, hogy egészen más terület szükséges búza, kukorica termesztéséhez, vagy almához, meggyhez.

Ha elfogadják a javaslatot, akkor a mezőgazdaság termelési oldalról elérheti az egyik szélső pontját, azt a mélypontot, ami 1992-ben volt Magyarországon – hangsúlyozta dr. Veres János.

Ha nem fogják módosítani, és benne hagyják azt a pontot, hogy szubjektív alapon a megyében létrehozott „Fidesz komiszár bizottságok” fognak dönteni a föld értékesíthetőségéről, számunkra ez teljes mértékben elfogadhatatlan.

Ha így fogadják el a javaslatot, akkor egy tiszavirág életű javaslat lesz, másfél évig élő javaslat lesz, amit 2014-ben az új kormány módosítani fog!