mesterhazy.hu
2014. május 27. 16:56

Lehet a zsarnokság ellen küzdeni

Az Orbán-rendszer a handabandázás rendszere. A szó azonban teremtő erő. Orbán esetében a félelemkeltésé. Orbán nem attól félelmetes, amilyen, hanem attól, ahogyan félnek tőle. Még nem egyeduralkodó, de azt hiszik róla, hogy máris az.

Baka András ép lélekkel, a normális emberek büszkeségével és kitartásával érte el, hogy egy zsarnoki döntésről kiderült, jogszerűtlen volt. Példája világossá teszi, hogy lehet a zsarnokság ellen küzdeni. A csendes polgári ellenállás, a jogtisztelő ellenállás az, amely most sikert ért el.

Felhívom jobboldali polgártársaim figyelmet, hogy a FIDESZ „igazi”-nak nevezett rendszerváltása felengedett minden féket a magyar kormány útjában. Abban a jobboldallal egyetértünk, hogy az alkotmány szabja meg a demokratikus rendet, de csak akkor, ha az alkotmány demokratikus.

Milyen szuverén ország az, amelyben saját polgára igazságát csak külföldön, egy európai bíróságon keresztül tudja érvényesíteni saját kormánya ellen? Micsoda szegénységi bizonyítvány kormányunkra nézve, hogy szisztematikusan és pitiáner módon a legmagasztosabb eszközök egyikét, az alkotmányt is beveti polgára, nevezetesen a legfőbb bíró elleni harcban. Nem is említve most az összes többi eszközt, amelyet felhasználtak.
Orbán egykor a kommunista kolosszus ellen küzdött. Most maga is egy demokratikus keret látszatát öltő elnyomási rendszert alakít ki.

Évszázados félelmeinket mozgósítja, tudatosan játszik rá, hogy elnyomottak voltunk évszázadokon át. Megtanultuk, hogy a hatalom bárkit kicsinálhat. Jogi eszközökkel, de ugyanezt tette Baka Andrással.

Nem Európában kell az igazunkat keresnünk. Itthon kell olyan jogrendszert teremteni, amely évszázados szabadságjogainkat nem tiporja el.

Jó lenne, ha nem csak Európában, hanem elsősorban itthon érezhetnénk otthon magunkat!