2011. március 10. 13:23

Lesz-e még euró, amikor majd Magyarországon is fizethetnénk vele?

Ma már nem csak euroszkeptikus vészmadarak hajtogatják, hogy veszélyben a közös pénz, az euró, hanem ez a fenyegető valóság.

A tagállamok állam- és kormányfői által tavaly elfogadott állandó válságkezelő mechanizmus képes megteremteni a pénzügyi stabilitás alapját. Herczog Edit szerint azonban csak akkor, ha idejében és kellő mélységben cselekszünk, hiszen könnyen lehet, hogy amikor végre-valahára már Magyarországon is euróval fizethetnénk, ez a valuta már nem lesz többé.

Amint arra nemrég a G-20-ak pénzügyminiszterei és jegybankelnökei is intettek, még nem lehet múlt időben beszélni a gazdasági válságról - fogalmazott Herczog Edit csütörtökön az EP-ben. A képviselő szerint ki kell alakítani az európai védelmi mechanizmust a krízissel szemben, s fel kell készülni esetleges újabb megrázkódtatásokra is.

Egy stabil válságkezelő mechanizmus megteremtése kétségtelenül áldozatokkal és terhes kötelezettségekkel jár együtt, például a tagállamok alkotmányának esetleges módosításával. Minden tagállamnak azonban feltétlen felelőssége, egyszersmind jól felfogott érdeke, hogy mielőbb közösen lépjünk. Nemcsak azért, mert a közösségen belül kölcsönös felelősséggel tartozunk egymásnak, hanem azért is, mert gyermekeinkre, az eljövendő generációkra sem hagyhatunk nyomasztó adósságterheket.

Ha sikerül egy elfogadható mechanizmust kialakítanunk, s a költségvetési kiadások erős kölcsönös ellenőrzés alá esnek, akkor képesek lennénk elejét venni a rövidlátó, felelőtlen túlköltekezésnek, és az közös valutához tartozás még mindig vonzó cél maradna az eurózónán kívüli országoknak. Márpedig ez kell, legyen az EU 27 tagállamának hosszú távú célja - érvelt a képviselő.