2012. április 23. 14:51

Levéltári törvény vagy a történelem kisajátítása?

A parlamenti bizottságok ma tárgyalták a levéltári törvény módosítását, amely sokkal többről szól, mint a levéltárakról. Még annál is többről, minthogy a kormány az egész Kossuth teret saját háztáji birtokának tekinti, szemet vetett a Politikatörténeti Intézet épületére is, és elsőként levéltárát akarja lerabolni.

A Fidesz azonban nemcsak egy épületet, nemcsak levéltári anyagokat, hanem a történelmet is kisajátítaná. A levéltári törvény meghatározza, melyek azok a szervezetek, amelyeket az állampárt szervezeteinek tekint, ezért irataikat elkobozná. (A valóban állami feladatokat ellátó MDP és MSZMP iratai - helyesen - már évtizedek óta állami tulajdonban vannak.)

A levéltári törvény most először tételesen sorolja fel azokat a szervezeteket, amelyek az Alaptörvény un. átmeneti rendelkezései szerint ”az MSZMP és jogelődjei” szervezetének, vagyis ”bűnöző szervezetnek” minősülnek. Idetartozik pl. a NÉKOSZ, amelyet a valóságban 1949-ben éppen az állampárt tiltott be, a Nőszövetségek, a szakszervezetek, az úttörő mozgalom, a KISZ, a Kövér László által a parlamentből már kiutált Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. Ha ezek mind a bűnös állampárt szervezetei, amelyek az Alaptörvény kiegészítő rendelkezései szerint felelősek ”a nemzet elárulásáért”, akkor már nemcsak papírokról van szó. Akkor mindenki bűnös, aki élt, hiszen úttörő vagy szakszervezeti tag gyakorlatilag mindenki volt.

Ráadásul mindezt kőbe akarják vésni, hiszen már benyújtották az Alaptörvénynek azt a módosítását, amely az eddig kiegészítő rendelkezéseket az Alaptörvény részévé teszi. A Fidesz szándékai szerint tehát az idők végeztéig érvényes pl. az a passzus, amely szerint az MSZP akár évtizedek múlva, teljes tagságának kicserélődése után is ”osztozik mindazon felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető”.

A hírek szerint már készül a levéltári törvényhez az a módosító indítvány, amely ”az MSZMP jogelődjei” kategóriát 1944-től a szociáldemokrata pártra is kiterjesztené. Arra a pártra, amelynek vezetői 1944-ben éppen nem a pártállami hatalomba készülődtek, hanem Dachauba vitték őket.

Az MSZP szerint a levéltári törvényből kilóg a politikai lóláb: bűnös az utódnak tekintett MSZP, az elődnek tartott szociáldemokrata mozgalom, vagyis a Fidesz értelmezése szerint időtől függetlenül az egész baloldal.

Lendvai Ildikó,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő