mszp.hu | gyász
2015. július 06. 11:56

Loránd Ferenc emlékére

Loránd Ferenc kitűnő tanár, remek előadó, iskolateremtő professzor volt. Tanulmányai, könyvei sokaknak, sokunknak nyújtottak eligazodást és lettek viszonyítási pontok nemcsak a szakirodalomban, hanem a gyakorlatban is. Kitűnően és logikusan vitázó, a mások véleményét tiszteletben tartó, de a saját igazáért szenvedélyesen érvelő ember volt, aki ha kellett, feladatot és tisztséget vállalt, s ha úgy érezte a meggyőződése azt nem engedi, feladatot és tisztséget tett le. De mindenekelőtt gyermekszerető pedagógus volt, olyan Tanító, aki minden elképzelése, megfontolása mögött ott látta a gyermeket, a diákot, és csak azt javasolta másnak, amiről úgy gondolta, hogy az a gyermeknek, a diáknak jó és előnyös.

A Magyar Szocialista Párt sokat köszönhet Loránd Ferencnek. Tanácsokat, véleményt, korholást, kritikát, számos szakmai program kialakításában a részt vevő vitapartnert, de mindenekelőtt az elkötelezett és igazat mondó értelmiségi segítségét. Alakította és formálta a véleményünket, felhívta a figyelmet, ha valami nem jó vagy idejétmúlt, ha kellett gyorsításra ösztönzött bennünket, ha kellett, a mélyebb gondolkodásra intett. Megtiszteltetés volt együtt dolgozni vele!

Az MSZP nevében:
Hiller István