2012. április 27. 15:10

Május 1-jei ajándék? - Az MSZP a szakszervezeti és a szociáldemokrata mozgalom megbélyegzése ellen

A kormány sajátos ajándékkal készült május elsejére. Ezt az időszakot találta a legalkalmasabbnak arra, hogy bűnösnek bélyegezze a szakszervezeteket és a szociáldemokrata mozgalmat.

Azt már az ünnepi előkészületek során sietett megtenni, hogy a frissen parlament elé került levéltári törvénybe bújtatva az állampárt szervezetének, tehát bűnös szervezetnek minősítse a több mint száz éves szakszervezeti mozgalmat, és ezzel az ürüggyel elkobozza 1944 és 1989 közötti iratait, tagnyilvántartásait.

Beterjesztette azt a javaslatot is, amely az un. átmeneti intézkedések sorából az alaptörvény szintjére emeli, hogy az ilyen szervezetek az úttörőkkel, a nőszövetséggel és az antifasiszták, ellenállók szervezeteivel együtt „elárulták a nemzetet”.  Így aztán nem is csoda, ha az államnak sürgős szüksége van levéltári anyagaikra, tagnyilvántartásukra.

De ez nem volt elég. Most megszületett az a módosító indítvány is, amely a történelmet is átírva már 1944-től hasonló bűnökben marasztalja el a szociáldemokrata mozgalmat is. A levéltárakért felelős miniszteri biztos: Gyimesi Endre és a kulturális bizottság elnöke: L. Simon László módosító indítványt nyújtottak be, amely bevonja a bűnös állampárti szervezetek sorába az állampárt un. „elődpártjait”. A többes szám világosan jelzi: nemcsak az MKP-ról, hanem az erőszakos pártegyesítés áldozatául esett szociáldemokratákról is szó van. Nem csupán az a cél, hogy a szociáldemokrata párt 1944-48 közötti papírjait, köztük a magánhagyatékból származókat is jogtalanul rekvirálják: mindez sokkal többet jelent. Azt, hogy kimondják: a szociáldemokraták már 1944-ben is bűnösnek számítanak, amikor vezetőik éppen nem hatalomban, hanem koncentrációs táborokban voltak. A kormány szerint méltán, hiszen már ekkor előre osztoznak a későbbi állampárt bűneiben.

A kormány május elsejei szép üzenete tehát így szól: bűnös a szakszervezeti mozgalom, a szociáldemokrata mozgalom és persze a mai szocialisták is. Vagy azért, mert jogelőd, vagy azért, mert jogutód, de bűnös mindenki, aki volt, van vagy lesz a baloldal közelében.

Lendvai Ildikó,
az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil - és vallásügyi bizottság tagja