2011. június 17. 13:01

Már most késő

Az elmúlt időszakban Oláh Lajos országgyűlési képviselő kezdeményezésre számos fórumon tárgyaltak parlagfű témájában az ügyben érintett minisztériumok, hatóságok, szakemberek és civil szervezetek. Kétszer is ülésezett a Parlament Fenntartható fejlődés bizottsága, kizárólag a szóban forgó témában, melyen javaslatok és jövőbeli feladatok kerültek megfogalmazásra, illetve a múlt hét folyamán a szocialista képviselő napirendi előtti felszólalásban is felhívta a döntéshozók figyelmét a csaknem 2 millió magyar embert érintő problémára.

Az említett eseményeken Oláh Lajos hangsúlyozta hogy ma Magyarországon "parlagfűvészhelyzet" van, amely azonnali lépések megtételét teszi szükségszerűvé, hiszen jelenleg hazánkban becslések szerint minden ötödik ember szenved parlagfűhöz kapcsolt allergiás, illetve asztmás megbetegedésben, amely szám évről évre 10-15 százalékkal növekszik. Az ügy súlyosságát mutatja, hogy az elmúlt 12 évben kilencszeresére nőtt hazánkban az említett betegszám. A probléma valódi mértékét azonban nemcsak a betegszám folyamatos emelkedése mutatja, hanem az is, hogy az adott év időjárásának függvényében körülbelül évi 120-200 milliárd forintra tehető az a gazdasági veszteség, amely kizárólag a "parlagfűtermesztéssel" járó terméskiesésből, a közvetlen védekezési ráfordításokból, illetve a táppénzen töltött napok számából, a gyógyszerkiadásokból és a betegápolásból származik, de nem tartalmazza például az elmaradt idegenforgalmi bevételek összegét.

Arra való tekintettel, hogy a parlagfűvel kapcsolatos problémák kezelése kiemelt és több minisztérium összehangolt intézkedését igénylő feladat, Oláh Lajos azonnali lépésként kormánybiztos kinevezését sürgeti, akinek a munkáját civil tanácsadó testület segítené. A szocialista képviselő hangsúlyozta: bár vannak olyan kérdések, így például a feltérképezés vagy a szankciók kérdésköre, amelyekben jelentős nézeteltérés mutatkozik meg, azonban a kormánybiztos kinevezésével a kormánypárti és ellenzéki képviselők, a szakemberek és a civilek egybehangzóan egyetértettek.

Továbbá kezdeményezte a Vidékfejlesztési Minisztérium munkacsoportjának kibővítését és elmondta, hogy az adófizetők 1 százalékos felajánlásának felhasználására még a mai napig sem érkezett megnyugtató válasz egyben javasolta, hogy a jövő évtől kezdődően újra állítsák vissza a felajánlás lehetőségét.

Elmondta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló tudományos ismeretek elégségesek a parlagfű visszaszorítására, azonban a probléma kezelésénél az agrárközpontú szemlélet helyett a betegközpontú szemléletet kellene előtérbe helyezni, az egyéni agrárszempontok elé kell helyezni 2 millió magyar ember problémáját. Véleménye szerint a célt, azaz a pollenkoncentráció drasztikus csökkentését egy betegközpontú komplex, új stratégiával lehet elérni.

Hangsúlyozta a probléma megoldásában elengedhetetlen az állami szerepvállalás, a civilekkel való együttműködés megerősítése, az egyéni felelősség vállalása, az önkormányzatok nagyobb szerepvállalása. Az államnak meg kell védenie polgárait a parlagfű környezet-egészségügyi kockázatával szemben, ennek kapcsán stratégia kialakítása szükséges például az állami vállalatoknál, a MÁV-nál, az útkezelőnél, az önkormányzatoknál, de véleménye szerint elengedhetetlen a nemzetközi szintű közös fellépés is.

Elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy az egyéni felelősségvállalás erősítése érdekében a problémára, a probléma nagyságára felhívjuk a társadalom figyelmét, ezért kezdeményezte, hogy évente egy alkalommal a parlagfűszezont megelőzően a parlagfű elleni küzdelem, összefogás napjára kerüljön sor. Végül pedig hangot adott abbéli véleményének, hogy ha napokon belül nem történnek meg a szükséges lépések a 2011-es évben nem lesz előrelépés, nem fognak kézzelfogható eredmények születni.