2011. április 18. 18:12

Mások mondták az alkotmányozásról

A diktatúra a következő idézeteket tüntette el a Parlamentből:

"A Bizottság úgy találta, hogy a jelenlegi alkotmány-előkészítési folyamat... egy sor aggályt támaszt...Ezek közt szerepel a folyamat átláthatóságának hiánya,...a társadalmi nyilvánosság előtt történő vita lehetőségeinek elégtelensége és a folyamat időtartamának korlátozottsága."
A Velencei Bizottság álláspontja

 "A novemberi hatáskörcsökkentés Európában példátlan volt, fenntartása indokolatlan volt."
Paczolay Péter az Alkotmánybíróság elnöke, az Alkotmánybíróság hatáskörének csökkentéséről

 "Baj akkor van, ha pártok, vagy a mindenkori Országgyűlés többsége a független bírósági szervezettel szemben politikai elvárásokat támaszt, a bírókat politikai alapon ítéli meg... a kizárólag a bírákat érintő javaslat diszkriminatív és ellentétes a bírók függetlenségére, jogállására, elmozdíthatatlanságára vonatkozó legalapvetőbb nemzetközi szabályokkal és elvekkel."
Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének nyílt levele Orbán Viktorhoz a bírói nyugdíjkorhatárról

"Példát mutatunk a világnak azzal, hogy működik nálunk a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa. Semmi nem indokolja ennek a posztnak a megszűntetését."
Sólyom László, a Magyar Köztársaság volt elnöke, az Alkotmánybíróság első elnöke

"Magyarország Alaptörvénye egypárti alkotmányozás eredménye... ilyen körülmények között az Alaptörvény nem válhat a politikai közösség olyan dokumentumává, amelyet mindenki magáénak érezhet."
az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös nyilatkozatából

"A Pedagógusok Szakszervezet nem tudja támogatni a benyújtott törvényjavaslatot, ... Sajnálatosnak tartja, hogy nemcsak a szakmai előkészítés maradt el, hanem a társadalmi párbeszéd, a választói vélemények tényleges megismerése is."
A Pedagógusok Szakszervezetének nyílt levele Lázár Jánoshoz

"Az ismertté vált FIDESZ- KDNP tervezet nem kibékít, hanem megoszt, nem konszenzust teremt, hanem ellentéteket mélyít vagy hoz felszínre."
A Szakszervezetek Együttműködési Fórumának állásfoglalása

"Az >alkotmányos hiszekegy< megfogalmazói a maguk keresztény-nemzeti világképét kívánják ráerőszakolni az ország másik felére." "Az Alaptörvény megfosztja az országot mind a felelős kormányzás, mind a felelős ellenzéki politika lehetőségétől."
Kis János, az 1989-es Ellenzéki Kerekasztal résztvevőjének cikksorozatából

"... összehasonlítva a ’89- es alkotmánnyal ez a húsvéti alkotmány ... a népet kiiktatja, kilúgozza, kizárja az alkotmányból"
Majtényi László, volt adatvédelmi biztos, a "Két Alkotmány" című konferencián

"Most mindannyiunk összefogására szükség van, hogy NEM-et mondjunk az egypárti alkotmányra, amelyet nem tekintünk a magunkénak, mivel a megalkotásából kihagytak minket!"
az Egymillióan a Magyar Sajtószabadságért közleménye

"A gyakorlati célokat illetően Magyarország egypárti állammá vált."
Deák István történész, a Columbia Unisersity professzora

"... létezik az ellenőrzésnek egyfajta kerete. Én azt hiszem, ez nagyon veszedelmes."
Frank La Rue, az ENSZ különleges megbízottja, a kormány és a sajtó viszonyáról, a média szabályozásról

"Az alkotmányozás menete nem felel meg a jogállamiság követelményeinek, az Alaptörvény súlyos legitimációs hiánnyal küzd... Az Alaptörvény-javaslat megkérdőjelezi az alapvető jogok alapvető jellegét, a polgárok az eddiginél gyengébb védelemre lesznek jogosultak."
az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös nyilatkozatából

"A haza szent ügye gyűjtött volna rakásra
Benneteket...
Ti pedig oktalanul mellőzve, feledve a közjót,
Képzelt érdekért civakodtok."

Arany János: "Az elveszet alkotmány" (1845.), az alkotmányozókról

"Kétségbeesésre azonban nincsen ok. Semmiféle hatalom nem tarthat életben olyan alkotmányt, melyet a neki alávetett emberek nem fogadnak el sajátjuknak. Orbán alkotmánya pedig eleve nem tart rá igényt, hogy mindnyájunké legyen. Csak idő kérdése, hogy többséggel találja szemben magát."
Kis János, az 1989-es Ellenzéki Kerekasztal résztvevőjének cikksorozatából

"Mert győzni fogsz, dicső respublika,
Bár vessen ég és föld elédbe gátot,"
Petőfi Sándor Respublika (1848)