2011. augusztus 21. 14:28

Médiatörvény, egyházi törvény, civil törvény: három csapás a független szervezetekre

A kormány nem tanult a médiatörvény és az egyházi törvény botrányából. A készülő civil törvénnyel harmadszor is ugyanabba a folyóba akar belelépni, és újabb autonóm szervezetek korlátozására tör. "Nagy Testvérként" viselkedik, aki mindent hatalma és ellenőrzése alá akar vonni, és a függetlenség morzsáját is veszélyesnek tekinti.


A civil törvény tervezete és az egyházi törvény nemcsak szellemükben hasonlítanak. Azok a kisegyházak, amelyek a parlamenti kétharmad kegyét nem nyerik el, az új egyházi törvény szerint többé nem működhetnek egyházként, csak vallási egyesületként. Most a civil törvény tervezete attól is megfosztaná őket, hogy legalább közhasznú egyesületek lehessenek. Közhasznú minősítéshez ugyanis a tervezet szerint ezentúl csak az juthat, aki állami-önkormányzati feladatot lát el.

A médiatörvény és az egyházi törvény ellen már számos egyház, közéleti szervezet és személyiség tiltakozott itthon és külföldön egyaránt. A készülő civil törvény tervezete miatt máris számos civil szervezet fejezte ki aggodalmát. A civil szféra felnőtt, és a jelek szerint nem kívánja alávetni magát a "Nagy Testvér" uralmának. Nem kérnek abból, hogy a civil szervezeteket kormányzati befolyás alá vegyék. Tiltakoznak az ellen, hogy a támogatásról döntő testületekben a civilek által választottak az eddigi 90 százalékos többség helyett egyharmados kisebbségbe szoruljanak. Nem akarják, hogy a fejük felett mindenről dönthessen a kormányfüggő testületi tagok kétharmada: az egyik egyharmadot adó kormánydelegáltak és a másik egyharmadban a miniszter kegyelméből kiválasztott szervezetek funkcionáriusai. Rámutatnak, hogy a tervezet minden civil szervezetet új bírósági bejegyzésre kötelez, és olyan új kritériumokat szab a "közhasznú" minősítés elnyeréséhez, amelyeket az eddig a közösség érdekében tevékenykedő szervezetek többsége nem tud teljesíteni. Ezentúl csak az állami-önkormányzati feladatokat átvállaló, ráadásul emellett milliós bevétellel, nyereséggel rendelkező szervezetek juthatnak ehhez a minősítéshez, vagyis eleve kizárják pl. a kistelepülések hasznos szervezeteit. Ha pedig egy civil szervezet elveszti a közhasznú minősítést, azzal azokat is büntetik, akiknek eddig segíteni tudott, hiszen pl. a nem közhasznú szervezettől kapott segítség után már szja-t kell fizetni.

Tiszta, világos, áttekinthető működésre, a támogatások felhasználásnak ellenőrzésére természetesen a civil világban is szükség van. Az új törvénytervezet azonban a fürdővízzel együtt kiönti a gyereket: a kormánytól való függetlenséget és ezzel a valódi civil jelleget is. Az MSZP új tervezet kidolgozását tartja szükségesnek, mert a jelenlegi a civil világ civiltelenítésére törekszik. Csak a tervezet teljes átdolgozásával lehet elkerülni, hogy a kormánytól független területek önállóságára újabb, immár harmadik csapást mérjenek.

Lendvai Ildikó
Az Emberi jogi, civil- és kisebbségi bizottság tagja