2012. augusztus 20. 08:50

Megcsonkított államiságunkról augusztus 20-án

Augusztus 20-án az államalapításra emlékezünk. Szent István művére, és az utána következő nemzedékek küzdelmeire, amivel megőrizték és továbbvitték ezt az örökséget. A magyar állam több mint ezeréves fennállása után biztosan mondhatjuk, hogy az örökséget nemcsak megőrizni, de gyarapítani is tudtuk.

Augusztus 20-a ezért a nemzeti büszkeség, az összetartozás és a megmaradás ünnepe, magyarságunk megélésének legerősebb alkalma. Az elmúlt napokban is átélhettük ezt: a magyar olimpiai csapat sikerei nemcsak a nagyszerű sportolói teljesítmény iránti tiszteletet, de a nemzeti büszkeséget is egyszerre váltották ki mindannyiunkból.

A magyarság megmaradásának és sikerének kulcsa egykor ugyanaz volt, mint ma: saját értékeinket, hagyományainkat őriznünk, közben európaiságunkat megbecsülnünk, a minket körülvevő nemzeteket pedig tisztelnünk kell. Ennek belátása kellett és kell ahhoz, hogy békében és biztonságban élhessünk a Kárpát-medencében. Ma Európában béke van. De a magyarok nem érzik magukat biztonságban. Az új kenyér ünnepe nem lehet felhőtlen akkor, amikor százezreknek nem jut sem kenyérből, sem másból elég. Amikor emberek tömegei válnak jogfosztottá és kiszolgáltatottá a saját hazájukban. Amikor az állam vezetői a választóktól kapott hatalommal visszaélve éppen azt rombolják szét, amelynek védelmére és képviseletére szegődtek: a jogállamiságot és az állam és polgárai közötti bizalmat. Sorozatosan megsértik a Szent István óta államiságunk alapját jelentő jogbiztonságot, csorbítják jogainkat, alkotmányos intézményeink működését korlátozzák, a törvényeinket önkényesen átírják úgy, hogy az kevesek érdekét szolgálja a többség érdekével szemben.

A magyar államiság megalapításával kaptunk helyet Európa független, egyenrangú nemzetei között. Az elmúlt két évben mégis azt látjuk, hogy az ország vezetői elfordulnak Európától, az európai szellemiségtől. Ennek következménye, hogy az ország nemzetközi megítélése, az Európával és a környező országokkal fenntartott viszony mára súlyosan megromlott.Napról napra egyre többen érzik úgy, hogy mindennapi küzdelmük, tenniakarásuk gátja, korlátja maga a hatalom, hogy a megélhetés egyre nehezebb, a boldogulás pedig egyre reménytelenebb.

Az ország vezetői már régen nem bíznak a polgárokban, és a polgárok egyre kevésbé bíznak az ország vezetőiben. Ebben a súlyos helyzetben az egymás iránti bizalom és szolidaritás az, ami fogódzót adhat. A bátor tenni akarás, jogaink és érdekeink következetes képviselete adhat erőt az előttünk álló küzdelmekhez.

Az az út, amit Szent István jelölt ki a magyarságnak, kétségtelenül nehéz – de az egyetlen járható út. Ez szavatolta egykor a megmaradást és a gyarapodást, és ez garantálja ma is számunkra a békét és biztonságot.

Mindaz az örökség pedig, amit az elmúlt ezer évben a magyarság felhalmozott és megőrzött a mai napig, feljogosít minden békére, biztonságra vágyó magyart, hogy saját értékeit, meggyőződését, elveit, magyarságát és európaiságát mindenkor érvényre juttassa, hogy megvédje szabadságát és boldoguljon a saját hazájában. Ezer év tapasztalatával a hátunk mögött tudjuk, ha kell, elég erősek, elszántak, tettre készek és józanak leszünk ahhoz, hogy továbbvigyük ezt az örökséget.
 
Mesterházy Attila,
elnök, frakcióvezető