2012. szeptember 12. 08:48

Megfelelő védelmet az áldozatoknak!

"Természetesnek tartjuk, hogy a bűncselekmények elkövetőinek büntetés jár, de azt kevesebben tudják, hogy az áldozatokat is megfelelő védelem illeti meg. Az elfogadás előtt álló európai uniós jogszabály az áldozatvédelem minimum követelményeit határozza meg, de remélem, hogy a tagállamok ezeket túl fogják teljesíteni" - fejtette ki Göncz Kinga, az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságának alelnöke a bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló irányelv kedd esti parlamenti vitájához benyújtott írásbeli hozzászólásában.

"Örülök annak, hogy az áldozatok alapvető jogait uniós szinten szabályozó, elfogadás előtt álló közösségi irányelv külön előírja a gyűlöletből, illetve az előítéletből fakadó bűncselekmények áldozatainak a védelmét" - áll a szocialista képviselő felszólalásában.

"Kiemelten fontosnak tartom azt is, hogy a jogszabály tervezet szorgalmazza a sérülékeny, a bűncselekmények által fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok támogatását. A szegények, a kisebbségekhez tartozók, a hajléktalanok gyakori célpontjai az erőszaknak. Mindennaposak a nők és gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények, a családon belüli erőszak esetei is, amelyeknek - egyes véleményekkel szemben - nem az alacsony születésszám az oka, hanem az agresszivitás térhódítása. Sokan tudatlanságból vagy félelemből nem tesznek feljelentést a rendőrségen.

Elengedhetetlen, hogy az áldozatok ismerjék a jogaikat. Szükség van felvilágosító, figyelemfelkeltő kampányokra, amelyekhez közösségi források is rendelkezésre állnak. Több tagállamban, így Magyarországon is, uniós támogatással valósulnak meg olyan programok, amelyek jogi felvilágosítást biztosítanak, sőt, segélyt is juttatnak azoknak, akiknek a sérelmére bűncselekményt követtek el. Ezeket folytatni, lehetőség szerint bővíteni kell.

Éppily fontos, hogy a bűnüldöző szervek, az igazságszolgáltatás alkalmazottai felkészülten végezzék a munkájukat, legyenek tisztában azzal, hogy az áldozatvédelem milyen feladatokkal és felelősséggel jár együtt. Az elfogadás előtt álló irányelv ennek a szükségességére is felhívja a figyelmet.

A jogszabálytervezet az áldozatvédelem minimum követelményeit tartalmazza, remélem, hogy az egyes tagállamok a gyakorlatban ennél szélesebb jogokat és védelmet fognak biztosítani a bűntettek elszenvedőinek" - szögezte le a szocialista képviselő.