2011. június 22. 10:01

Megkezdődött a pártszavazás

Az MSZP pártszavazása 2011. június 22-én reggel rendben megkezdődött. A tagság a következő hat kérdésben adhatja le szavazatát:

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt kongresszusa az országos elnökség tagjaira, a megyei (fővárosi), a választókerületi és a helyi szervezetek, valamint a Választmány vezetőire az országgyűlési képviselők jövedelem- és vagyonnyilatkozatával megegyező tartalmú, párton belüli jövedelem- és vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat alkosson?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt jövedelem- és vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett tagjainak, valamint az ilyen pozícióra pályázó jelöltjeinek jövedelem- és vagyonnyilatkozatával kapcsolatban a párt országos etikai és egyeztető bizottsága ellenőrzést folytathasson?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt kongresszusa a párt gazdálkodására a törvényi előírásoknál szélesebb nyilvánosságot és nagyobb átláthatóságot biztosító szabályokat alkosson?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt tagja megyei (fővárosi) és országos szinten összesen csak egy választott párttisztséget (testületi tagságot) tölthessen be?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt elnökét a párt tagsága közvetlenül válassza meg?

– Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Szocialista Párt megyei (fővárosi) szervezeteinek (területi szövetségeinek) elnökét a szervezet tagsága közvetlenül válassza meg?