2012. június 01. 11:55

Megsértette a kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény rendelkezéseit

A határon túli támogatások koncentrált elosztására létrehozott Bethlen Gábor Alapot 2010. december 23-án hozta létre a Magyar Országgyűlés az erről szóló 2010. évi CLXXXII. törvénnyel. A törvény 10. § (5) bekezdése szerint a nemzetpolitikáért felelős miniszter szükség szerint, de legalább évente egyszer, április 30-ig tájékoztatja a kormányt, a kormány pedig május 31-ig beszámol az Országgyűlésnek az Alap előző évi tevékenységéről és működéséről, valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatairól.

A törvényben szereplő említett határidőig a kormány nem terjesztette be a beszámolót a Magyar Országgyűlésnek, így megsértette a törvény vonatkozó rendelkezéseit. Ugyancsak az említett bekezdés értelmében a beszámolót az Alap honlapján is nyilvánosságra kell hozni, amely szintén nem történt meg.

A beszámoló elkészítésének és benyújtásának elmaradásával - és ezáltal a törvény megsértésével - a kormány tovább folytatja az Alap tevékenysége, működése és támogatásai ügyében az eddigi titkolózást, a nyilvánosság kizárását. A határon túlra irányuló össztámogatási tétel 85 százalékát kezelő Alap tevékenységének, működésének átláthatóságát szolgáló törvényi helyekre szintén az MSZP idén februári írásbeli kérdése hívta fel a kormányzat figyelmét. Ennek eredményeként került fel akkor az Alap honlapjára a Kollégium tagjainak névsora, a kollégiumi ülések jegyzőkönyvei, illetve ismerhették meg a pályázók a bizottság döntéseit.

Ugyanakkor továbbra sem nyilvánosak az egyes támogatásokat odaítélő döntések, tehát az Alap internetes honlapján továbbra sem működik a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) kormányrendelet alapján létrehozott Támogatás Nyilvántartási Rendszer. Nem szolgálja az átláthatóságot, hogy az Alap közel 11 milliárd forint támogatásra szánt keretéből mindössze 600 millió forint, azaz 5,5 százalék pályázható meg nyílt pályázati kiírás keretében, vagyis több mint tízmilliárd forintot egyedi kérelmek és meghívásos pályázatok keretében osztanak szét.

Mindezek mellett elfogadhatatlan, hogy a döntés-előkészítésben illetékes Kollégium tagja csak Magyarország területén lakóhellyel rendelkező szakértő lehet, így a helyzet és terepismerettel rendelkező határon túli szervezeteket kizárták a szakértői munkából.

Szabó Vilmos,
a Külügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő