Megvásárolható állampolgárság: uniós értékeket pénzért?

"Európa-szerte szaporodnak a jelenségek, amelyek megkérdőjelezik az alapértékeinket: Ezek a részben a válság következményei, de ha nem figyelünk rájuk időben, alááshatják az egész európai építkezést" - fogalmazott Göncz Kinga a "Megvásárolható uniós állampolgárság" című parlamenti állásfoglalás kedd esti vitájában.

Az unió egyik legfontosabb vívmánya az uniós állampolgárság, amely többek között szabad mozgást, szavazati jogot, választhatóságot, konzuli védelmet jelent az unió polgárainak. Ennek értékét jelzi, hogy a 2.2 millió olvasóval rendelkező brit Financial Times című napilap hétfői hirdetésében egy cég felajánlja a szolgálatait - feltehetően jó pénzért - több uniós ország állampolgárságának, illetve tartózkodási engedélyének a megszerzéséhez.

Egyre több ország lát pénzszerzési lehetőséget az európai állampolgárság, vagy a letelepedési, tartózkodási engedélyek közvetett, illetve közvetlen kiárusításában, és a vetélkedés egy lefelé tartó spirált hoz létre. Több helyen háttérbe szorulni látszik az az alapelv, hogy az ország és állampolgára közt közvetlen kapcsolatnak kell lennie. Vannak kormányok, amelyek az állampolgárság tömeges megadásától nem anyagi, hanem közvetlen politikai hasznot remélnek.

Az uniós szerződések a letelepedési és állampolgársági kérdést a tagállamok hatáskörében hagyják. De ezek is, mint sok más döntés, uniós szintű problémákat vethetnek fel, érintik az országok közötti bizalmat, az Unió külső kapcsolatait, közvetlenül hatnak más országokra is, a szabad letelepedés és különösen a schengeni szabad mozgás miatt.

Az, hogy a leggazdagabbak kapnak privilegizált módon állampolgárságot, se nem igazságos, se nem méltányos, és újfajta egyenlőtlenséget teremt. Európa ma hajlamos távol tartani azt, aki nem hoz azonnal hasznot. A mediterrán régióban magukra hagyja azokat a menekülteket, akik pénz híján, súlyos veszélyek árán próbálnak eljutni az unió területére.

Mi a tagállamok, és az unió válasza erre a diszkriminációra? Felhívom a Bizottságot, hogy az uniós értékek szellemében vizsgálja meg a tagállamok különböző programjait, amelyek letelepedési engedélyt, direkt vagy indirekt módon uniós állampolgárságot adnak. Fogalmazzon meg ajánlásokat a tagországok számára, amelyek később egy közös politika alapjaiként szolgálhatnak.