mszp.hu | Belföld | gyász
2015. február 06. 11:12

Mély fájdalommal búcsúzunk Schweitzer Józseftől

Magyarország elveszített egy igaz embert. Az MSZP és jómagam megrendülten értesültünk, hogy életének 93. évében eltávozott közülünk Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi, a Rabbiképző Intézet volt igazgatója, egyetemi tanár. 

Távozása azért is különösen fájdalmas, mert a béke és a szeretet embere volt egy viszályoktól szétszabdalt korban. Bölcsességét, emberségét az embertelenség korából mentette át közénk, s mindig azt hirdette, hogy nem azt kell néznünk, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt.

Míg élt, reményt nyújtott mindazoknak, akik bíznak abban, hogy Magyarország jövőjét a testvériség és egymás megértése fogja jellemezni. Schweitzer József ezt az érzést hagyta ránk örökségként, nekünk pedig az a feladatunk, hogy beteljesítsük mindazt, amiben hitt.

 
Az MSZP mély fájdalommal osztozik a hozzátartozók, és Schweitzer József lelki családtagjainak gyászában.

 
Tóbiás József

az MSZP elnöke