gepnarancs.hu | menekültválság
2015. szeptember 09. 15:24

Menekültválság

A szociáldemokrácia alapja a szolidaritás – háborúban és békében, legyen szó természeti katasztrófákról, vagy egy személyes tragédiáról. Elveinkhez pedig feltétlenül ragaszkodnunk kell – nem csak szavakban, hanem tettekben is – írja közleményében a Közép-kelet európai Esélyegyenlőség Hálózat.

Nem nézhetjük tétlenül, hogy a szemeink előtt bontakozik ki egy humanitárius katasztrófa, ahogy nők, férfiak és gyermekek ezrei menekülnek háború sújtotta övezetekből, biztonságot és tisztes megélhetést keresve.

Nekünk, európaiaknak, emlékeznünk kellene a második világháború, illetve a balkáni háború során kontinensünkön kialakult menekültáradatra. A jelen helyzet ugyanígy globális méreteket ölt, tehát a globális közösségnek kell rá sürgősen megoldást találnia.

Ezért minden uniós, illetve ahhoz csatlakozni kívánó államot felszólítunk, hogy:

- arányosan vegyék ki részüket a menekültkrízis enyhítéséből, és adjanak meg minden segítséget a frontországok hatóságainak és civil társadalmának;
- adjanak meg minden segítséget a befogadó államoknak, hogy emberhez méltó körülményeket teremthessenek a menekültek befogadására – különös tekintettel a nőkre és gyermekekre, valamint az adott országok civil társadalmára;
- az európai intézményrendszer megerősítésével párhuzamosan, alakítsanak ki közös menekültkérelem-elbírálási és migrációs politikát;
- tartsák szem előtt az esélyegyenlőség elvét a migrációs politikában is, hiszen a menekült nőknek sokszor speciális segítségre van szükségük, mert sebezhetőbbek;
- segítsék aktívan a civilek és önkéntesek munkáját, aktívan vegyék ki részüket a migrációs politika európai szintű kiértékelésében és alakításában;
- folyamatosan egyeztessenek és működjenek együtt a nemzetközi szervezetekkel és más, a krízisben érintett országokkal, valamint tegyenek politikai és diplomáciai erőfeszítéseket, hogy a tömeges migráció kiváltó okait megszüntessék – békésebb, biztonságosabb környezetet teremtve a kiinduló országokban.

Kelet-közép európai, illetve a Balkánról származó nőkként, saját tapasztalatunk alapján nyilatkozunk. Osztozunk a menekültek fájdalmában és törekvéseikben.

Felszólítjuk Európa országait, politikai pártjait, civil társadalmait, hogy közösen, együttes erőfeszítéssel segítsék a menekülteket. Akkor is, ha csak „átutazóban” tartózkodnak náluk, akkor is, ha menekültstátuszhoz folyamodnak, és akkor is, ha csak békében szeretnének élni és dolgozni.

Mi készen állunk arra, hogy kivegyük a részünket a munkából, biztosítva az esélyegyenlőség érvényesülését, s ezáltal a menekült nők speciális igényeit.

Közép-kelet európai Esélyegyenlőség Hálózat