2012. május 29. 11:44

Mesterházy Attila beszéde az MSZP vitairatának bemutatóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Szocialista Párt büszke arra, hogy számos szakmai, politikai műhely működik mellette. Ezek kapcsolódási pontot jelentenek a tudományos élethez, a különféle szakmák képviselőihez, a civil szervezetekhez, más országok pártjainak hasonló intézeteihez.

A József Attila Alapítvány is egy ilyen műhely. És örülünk annak, hogy a német szociáldemokraták hasonló intézetével, a Friedrich Ebert Alapítvánnyal szoros együttműködésben végzik munkájukat. Közösen szervezték ezt a mai konferenciát is, hogy megvitassuk azt a javaslatcsomagot, aminek megírására felkértem a József Attila Alapítványt. Köszönöm nekik az együttműködést.

Hiszen ez is jól mutatja, hogy a magyar és a német baloldal hagyományosan milyen jó és szoros viszonyt ápol, és hogy élénk köztünk a párbeszéd.
A politikai baloldalon egész Európában intenzíven folyik a közös válaszok keresése, a közös útkeresés.

És mi tagadás, ezen az úton igen fontos állomáshoz érkezett most az európai baloldal azzal, hogy 17 év után újból szocialista elnöke van Franciaországnak. És fontos része a folyamatnak az is, ami a minap Észak-Rajna Vesztfáliában történt: ott is jelentős győzelmet aratott a baloldal. Tizenkét év után először nyert itt választást az SPD, akik a zöldekkel irányítják a legnépesebb német tartományt. Ezúton is gratulálok itt ülő német baloldali barátainknak a történelmi sikerhez.

A baloldali pártok térnyerésének jelentőségét nemcsak a németek, a franciák, de egész Európa meg fogja tapasztalni. Mi magyarok is. Már most olyan változások indultak el, amelyek alapjaiban fogják meghatározni a jövőnket. Én úgy látom, az a politika, amit az európai baloldal képvisel, és aminek most legerősebb hangadója lett Francois Hollande, új fejezetet nyit. Új fejezetet nemcsak a válságkezelésben, de a kontinens jövőjében is.
 
A baloldali nézet szerint az európai válságkezelés sikeréhez az eddig uralkodó konzervatív álláspontot meg kell haladni. A hiány visszaszorítása és az emberek állandó megszorítása helyett a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedés ösztönzésére van szükség. A hiány leszorítása fontos, de ha ez lebénítja a gazdaságot, soha nem leszünk képesek kilábalni a válságból. Kérdezzenek meg egy magyar, spanyol, német, vagy éppen román munkást, aki 4 éve képtelen elhelyezkedni, mert a válság miatt megszűnt a munkahelye, a hiánylefaragó válságkezelés miatt pedig nem lett helyette új. Ezek az emberek magyar, spanyol, német és román nyelven is elég egyértelműen azt mondják: a válságkezelésnek ez a módja nem működik. Azt mondják: jöjjön valami új.

A növekedés feltételeit kell megteremteni, be kell indítani a gazdaság motorjait, hogy aztán ki tudjuk nőni, ki tudjuk gazdálkodni a hiányt.
 
Sokan hangoztatták közülünk, európai baloldaliak közül ezt a véleményt már korábban is. Tehát nem új a gondolat. De új a helyzet. Mert az Európai Uniót irányító tandem egyik tagja mondja ezt. Ugye, mennyire másképpen csengenek így ezek a szavak?

Ahhoz, hogy a gondolat gyakorlattá váljon, egy sor területen meg kell változtatni a gondolkodásunkat és a hozzáállásunkat is. Erről folyik jelenleg a párbeszéd az európai baloldalon, amiben mi, magyar szocialisták is részt veszünk. Csak a példa kedvéért, néhány témát emelek ki most ebből: Az egyik ilyen, hogy a rövidtávú gondolkodást fel kell váltania a hosszú távú tervezésnek. Ez éppúgy vonatkozik az üzleti környezet szabályozására, mint az oktatás vagy az egészségügy fejlesztésére. Véget kell vetni annak, hogy a politika négyéves ciklusokra szabdalja fel a világot. Az emberek nem négyéves szakaszokban élik az életüket: mindenki hosszú távon akar boldogulni.
 
A második, hogy a baloldal továbbra sem mond le arról, hogy csökkenteni kell a legfelül és a legalul lévő társadalmi csoportok közötti különbségeket. A jövedelmek koncentrációja helyett a jövedelmek méltányos és igazságos elosztására van szükség. De ehhez új eszközöket is be kell vetni, mert a piac önmagában nem hajlandó és nem is képes megbirkózni ezzel a feladattal. Ezért határozottabb állami beavatkozásra van szükség. Aktívabb szabályozással, tudatosabb ösztönzéssel kell elérni, hogy emelkedjenek az alacsonyabb fizetések. Ehhez pedig elsősorban nem erőre, hanem méltányosságra és párbeszédre van szükség.
 
Harmadszor mi, modern baloldaliak azt mondjuk, hogy az emberek életminőségének javítása, a lehetőségek bővítése, az egyenlőtlenségek felszámolása elsődlegesen az állam feladata, de mindannyiunk érdeke és felelőssége is. Gazdagoké és szegényeké egyaránt.

Hiszen az állam polgárainak felelősséget kell viselniük saját és közösségeik sorsának alakításában. Ehhez felelős életvezetésre, gazdálkodásra, igazságos és közös teherviselésre van szükség. Mi hiszünk a jogok és kötelezettségek egyensúlyában, abban, hogy az együttélés normáit mindenkinek be kell tartania, azokkal szemben pedig, akik ezt nem fogadják el, az államnak kötelessége fellépni.

Hiszen növekvő társadalmi különbségek és feszültségek mellett a gazdaság fenntartható növekedése és egyben a demokrácia tartós stabilitása elképzelhetetlen. Egy haladó, európai országban a gazdasági versenyképesség és a társadalmi igazságosság nem kizárják, hanem feltételezik egymást.

Negyedszer a baloldal szerint nemcsak helyreállítani kell a demokráciát, hanem meg kell erősíteni és ki kell szélesíteni annak kereteit is. Szilárdabb jogbiztonságra, nagyobb kiszámíthatóságra, aktívabb részvételre, méltányosabb párbeszédre van szükség.

Szerintünk olyan politikai kultúrát kell kialakítani, amelyben tiszteletet érdemlő ellenfélnek és nem megsemmisítendő ellenségnek tekintjük azt, akinek más a véleménye. Amelyben a demokratikus berendezkedés, a jogállami normák sérthetetlenek. Mi, baloldaliak tiszteletben tartjuk az önkormányzatisághoz való jogot. Értékként tekintünk a szabad sajtóra, támogatjuk a független közszolgálati médiát, biztosítjuk a vallás és világnézeti szabadságot és a félelem nélküli életet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A baloldal számára megnyílt a történelmi esély: mint már annyiszor, megint új lendületet, új reményt adhat Európának és Magyarországnak is.

Amikor a nem ortodox, de nem is működő gazdaságpolitika miatt nem jönnek ide befektetők, nem jönnek létre munkahelyek, és a hiány lefaragása viszi el minden pénzünket, nincs esély a kilábalásra. Ezért most mindennél nagyobb szükség van a baloldali alternatívára. Egy olyan politikára, amely nem az emberek kárára folytat gazdasági szabadságharcot, hanem ösztönzi a növekedést, támogatja az innováción alapuló termelést és munkahelyeket teremt. A Magyar Szocialista Párt ilyen kiszámítható gazdaságpolitikát akar. És ezt ajánljuk Magyarországnak is.

A bezárkózás helyett kapcsolódnunk kell a nemzetközi gazdasági rendszerbe, jobban kell támogatni a magyar kis- és közepes vállalkozások érvényesülését. Erősíteni kell a helyi gazdasági együttműködéseket, mert ez lehet az egyik eszköze a leszakadó térségek megmentésének, a hátrányos helyzetű csoportok munkához juttatásának. Ezért a Magyar Szocialista Párt együttműködő gazdaságpolitikát képvisel. És ezt ajánljuk Magyarországnak is.

Ma már a gazdasági növekedés nem értelmezhető a környezeti és társadalmi fenntarthatóság nélkül. A Magyar Szocialista Párt felismerte ennek fontosságát. Ezért jobban ki akarjuk használni a zöld gazdaságban rejlő lehetőségeket is. Pontosan ezért fenntartható gazdaságpolitikát akarunk. És ezt ajánljuk Magyarországnak is.

Most, amikor közel négymillió ember él a létminimum alatt, és egyre többen néznek szembe a lecsúszás veszélyével, mindennél nagyobb szükség van a baloldali értékekre: a szolidaritásra, a gyengék védelmére. Mi ezeket az értékeket képviseljük.

Most, amikor a kormány az egykulcsos adóval a gazdagoknak ad és a szegényektől elvesz, mindennél nagyobb szükség van az igazságosságra. Ezért a Magyar Szocialista Párt több igazságosságot akar.

És most, amikor a hatalmon lévők beszüntették a társadalmi együttműködést, fütyülnek mások véleményére, mindennél nagyobb szükség van az érdemi párbeszédre. A megfélemlítés helyett pedig olyan politikai kultúrára, amely a kölcsönös tiszteletre, a belátásra és a kompromisszum keresésére alapul. És igen, a Magyar Szocialista Párt ezt a párbeszédet, ezt a politikai kultúrát ajánlja Magyarországnak.

Ezért Ajánlat Magyarországnak a címe a József Attila Alapítvány szakértői anyagának.

Az ország jelenlegi helyzetére és az előttünk álló kihívásokra válaszokat, megoldásokat ajánlunk. Olyanokat, amelyek mentén hitünk szerint jobbá, igazságosabbá és sikeresebbé tehető Magyarország.

De nem önmagában az ország, hanem elsősorban az emberek sikere a cél. Az, hogy Magyarországon általános legyen a jólét és a jól-lét.

Szerintünk nem elég a közgazdasági mutatószámokat javítgatni. Az egyre magasabb GDP-adatok vagy a javuló hiányszámok önmagukban semmit nem jelentenek addig, míg nem lesz belőlük előbb közös, azután egyéni gyarapodás. Magyarország rendszerváltás utáni története egyértelműen mutatja ezt.

Én abban hiszek, hogy az ország sikerét új szempontok szerint kell mérni. Az a cél, hogy végre ne csak a gazdaság, hanem az emberek helyzete is jobb legyen. Vagy, ahogy ezt mostanában egyre többen mondják, a Nemzeti Jólléti Index is magas legyen. Ezért Magyarországon is be kell vezetni ezt a mérési módszert, hogy pontosabb képet kapjunk az emberkek helyzetéről.

És mert ez a cél, mást kell csinálni, mint amit a mostani kormány. Mást, másként. De ahhoz képest is mást, amit az azt megelőző kormányok csináltak az elmúlt két évtized során. És ez nem azt jelenti, hogy eltagadnánk azokat az eredményeket, amiket az ország elért az elmúlt 22 év alatt. De azt jelenti, hogy levontuk az elmúlt két évtized tanulságait. Tanultunk a hibákból, a sajátunkból és a másokéból is.

Persze elsősorban a mostani kormány hibáihoz képest kell mást tennünk. Ma már nem azon kell rágódnunk, mit ront el a Fidesz-kormány, erről beszél eleget az összes ellenzéki erő. Nekünk azt is világosan meg kell mondanunk, hogy mit fogunk tenni, miután 2014-ben a Fidesz megbukott. Ezért mi azon gondolkodunk, hogy milyen Magyarországot szeretnénk akkor. És hogy mit kell tennünk ennek megvalósításáért most.

Az embereket ma az érdekli, hogy lesz-e munkájuk. Ezért mi arra keressük a választ, hogyan. Az embereket az érdekli, lesz-e tisztességes nyugdíjuk. Ezért mi azon gondolkodunk, miből. A diákokat az érdekli, lesz-e színvonalas oktatás. Ezért mi azt keressük, mitől lesz az. Nekünk az orvosokkal, nővérekkel kell beszélnünk arról, hogy milyen legyen az egészségügy.

A vállalkozókkal pedig arról, hogy mitől javul a versenyképességük, és miként lesz nagyobb piacuk. Az adófizetőkkel és a gazdasági szakemberekkel, hogy milyen az igazságos közteherviselés.

A civil jogvédőkkel és a szociális szervezetekkel, hogy milyen a fenntartható és hatékony szociális rendszer.

A tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal, hogy milyen lesz a színvonalas, esélyteremtő közoktatás.

Ezért indítunk most vitasorozatot Párbeszéd a Nemzetért címmel, hogy mindezeket közösen átbeszéljük. Ehhez mi nyilvánosságra hozzuk az ajánlatainkat minden fontosabb területen. Az MSZP új társadalmi összefogást, új gazdasági szemléletet, új politikai kultúrát ajánl.

És tisztelt hölgyeim és uraim,ennek, vagyis az új politikai kultúrának a része az is, ahogyan a programunkat fogjuk megalkotni. Demokratikus vitára, méltányos párbeszédre van szükség, hogy megegyezésre juthassunk.

Ennek első állomása a mai. Ezért készítettük el ezt a vitaanyagot. Hogy megosszuk javaslatainkat mindazokkal, akik változást akarnak ebben az országban. Akik mást akarnak, más kormányt, más Magyarországot.

Ennek az anyagnak tehát nem az a célja, hogy választási program legyen. Választási programot nem most kell készíteni. De a programírást most és így kell kezdeni: párbeszéddel, felelős és tartalmas vitával. És ehhez adja meg a tartalmi keretet ez a javaslatcsomag. Ez egy alap, amiről kell és érdemes vitázni. Őszintén, felelősen – tabuk nélkül.

Mert csak így, közösen alkotható igazi társadalmi és szakmai támogatottsággal bíró, felelős és reális program, amelynek alapján újjáépíthető a magyar gazdaság a magyar demokrácia, és a Magyar Köztársaság.