2011. november 05. 10:22

Mesterházy Attila és Harangozó Tamás nyílt levele

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter; Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány; Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka; Dr. Bakondi György tü. altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója részére

Tisztelt Miniszter Úr, tisztelt Tábornok Urak!

Az elmúlt másfél évben egymást érték a hivatásos állomány jogait és önbecsülését lábbal tipró törvények és kormánypárti nyilatkozatok, politikai akciók. Korlátozták a hivatásos állomány választójogát (Lex-Borkai), a hivatásosok vegzálását és magánszférájuk totális ellenőrzését is lehetővé tevő szabályokat vezettek be (megbízhatósági vizsgálat, kifogástalan életvitel ellenőrzés), törvényben rögzítették, hogy a rendőri állomány hazug és megbízhatatlan (semmisségi törvény), egy parlament előtt fekvő jelentés lényegében terrorcselekménnyel vádolja a rendőröket (Balsai-jelentés), és a fideszes parlamenti többség éppen most készül teljesen szétverni a szolgálati nyugdíjrendszert. Mindeközben kormánypárti politikusok nyilatkozataikban kommunista mentalitásúnak, Kádár huszároknak titulálják a rendőrséget, és a kormánypropaganda a nyugállományban lévő egykori hivatásosokkal szemben folytat hangulatkeltést.

A fideszes politikusok legújabb ötleteként az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságamódosító javaslatot nyújtott be a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslathoz. A módosító javaslat szerint nem lesz jogosult szolgálati járandóságra, aki a javaslatban meghatározott bűncselekményt követett el, és nem mentesült az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Ilyen, szolgálati járadék folyósítását kizáró bűncselekmény többek között a „szándékos testi sértés” és a „bántalmazás hivatalos eljárásban”. A módosító javaslat elfogadása veszélyes precedenst teremtene. Ha a kormánypárti képviselők a javaslatban megfogalmazott szemléletet következetesen érvényre kívánják juttatni, akkor a következő logikus lépés a jelenleg is szolgálatot teljesítő hivatásos állomány azon tagjai nyugdíjjogosultságának megvonása lesz, akik büntetőjogi felelősségét (akár szakszerűtlen intézkedés miatt) megállapították, vagy a jövőben fogják megállapítani. Ebben az esetben az intézkedő hivatásosoknak nemcsak a fegyelmi és büntetőjogi szankciók fenyegetésétől, hanem nyugdíjjogosultságuk elvesztésétől is tartaniuk kell majd. Ez a módosítás álláspontunk szerint még inkább el fogja bizonytalanítani a hivatásos állományt, és az esetleges hibák rendkívül súlyos következményeitől való félelem jelentősen csökkenteni fogja az intézkedési hajlandóságot, ami alapjaiban veszélyezteti a rendészeti szervek működését.

Tisztelt Miniszter Úr, tisztelt Tábornok Urak!

Önök eddig szótlanul tűrték az irányításuk, vezetésük alá tartozó állomány becsmérlését, jogfosztását. Meggyőződésünk, hogy felelős vezetők lévén tudatában vannak a beosztottjaik sorsáért viselt felelősségnek. Nyilván mindent megtesznek az általuk vezetett szerv működőképességének fenntartása, valamint az állomány élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében. Azzal is tisztában vagyunk, hogy lojálisnak kell lenniük a mindenkori kormányhoz. Az ágazatot irányító miniszterként, a rendészeti szervek elsőszámú vezetőiként nem szabad szó nélkül hagyniuk a hivatásos állományt végletekig demoralizáló, az egész ágazatot szakadékba taszító politikai ámokfutást. Itt az idő, hogy latba vessék hosszú évtizedek elismerésre méltó szakmai munkájával kivívott tekintélyüket, és higgadt, megfontolt, de határozott kiállással, szakmai érvekkel tereljék megfelelő mederbe a kormány rendészeti politikáját.

Az elmúlt másfél év eseményeit látva félő, hogy a további hallgatásuk az egész ágazatra nézve beláthatatlan, és később csak nehezen orvosolható következményekkel járhat.

Üdvözlettel:

Mesterházy Attila,
frakcióvezető

Harangozó Tamás,
országgyűlési képviselő