2011. augusztus 20. 08:08

Mesterházy Attila közleménye nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából

Ünnepre készül az ország, miközben egyre többen érezzük úgy: nincs sok okunk az ünneplésre. István király ezer évvel ezelőtt államot alapított itt, a Kárpát-medencében, lefektette a törvények által szabályozott ország alapjait. Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy oly sok munka és áldozat után mégiscsak elértük a kitűzött célt: megérkeztünk Európába.

Ma is volna mit tanulnunk a Szent István-i örökségből. Hitet, meggyőződést, kitartó munkát, elkötelezettséget és fegyelmezettséget. A realitásokkal való bátor szembenézést, előrelátó, bölcs politikát.

Ahogyan István király idején, úgy ma is fontos változások előtt áll Európa. Égető gazdasági és szociális kérdésekre kell új és hatékony válaszokat találnunk: a kontinens országaiban csakúgy, mint Magyarországon.

Az európai és a világgazdaság válságtünetei közepette napnál világosabb: megfontolt, az európai partnereinkkel és szövetségeseinkkel összehangolt, felelős nemzeti politikára van szükség. Hazánk jövője napjainkban sok hozzáértő szakembert és hazáját féltő magyar állampolgárt aggodalommal tölt el. A valósággal nyíltan szembenéző, elkötelezett és bátor helytállásra van szükség. Megalapozott tervezésre, kiérlelt döntésekre, szoros és hatékony együttműködésre.

A kormányváltás óta eltelt közel másfél év kiábrándító eredménytelensége után Magyarország végre igazi válaszokra vár: békét, jogbiztonságot, nyugalmat és gyarapodást kíván. A pökhendi és kioktató kormánypárti stílus helyett partnerséget és alázatot. A kormányzati sikerpropaganda helyett végre látható és érzékelhető munkát és tényleges teljesítményt. Nagyképűség helyett kicsivel több szerénységet, üres "nemzeti konzultációk" és nagy ívű, ám megalapozatlan tervek sokasága helyett valódi társadalmi párbeszédet.

Első királyunkként István békét teremtett, befogadásra és a szegények gyámolítására nevelt. Az elmúlt ezer évben számtalanszor bebizonyosodott: a kirekesztés, a gyűlölködés, a megbélyegzés soha semmire nem hozott valódi megoldást. Különösen nem akkor, ha egyesek politikai ellenfeleiket gyalázzák, ha a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjaival, a leggyengébbekkel és legelesettebbekkel szemben keltenek indulatokat. A tolerancia hiánya, az összetartó társadalom gondolatával és gyakorlatával összeegyeztethetetlen döntések zsákutcába viszik közösségünket. Hazánk csak akkor képes helyt állni a 21. század kihívásai közepette, ha a versenyképesség mellett nem feledkezünk el a szolidaritásról.

Szent Istvánra az előttünk álló napokban ünnepségek sorával emlékezünk szerte az országban. Az állami ünnepségek idén már nem is egy, hanem kétnaposak lesznek. Külsőségekben tehát nem lesz hiány, de vajon mi lesz az államalapító király politikájának legfontosabb részét képező alapelvekkel?

Magyarország ma azért létezik, mert az elmúlt századokban milliónyian tisztelték, szerették ezt az országot, maguknak és az utódaiknak kívántak biztos és jobb hazát teremteni. Ma sem kevésbé aktuálisak István király Intelmek-ben megfogalmazott gondolatai. A Szent István-i örökség - pártállástól, hittől, világnézettől függetlenül - ma is mindannyiunkat kötelez.