2011. június 24. 12:28

Mesterházy Attila levele a Magyar Helsinki Bizottsághoz

Tisztelt Helsinki Bizottság!

Az MSZP képviselőcsoportja nevében biztosíthatom Önöket arról, hogy a frakció nem fogja megszavazni Pokol Béla alkotmánybíróvá történő kinevezését. Az Önök által küldött levél tartalmával egyetértve teljes mértékben osztjuk azt az álláspontot, miszerint érvényt szerezni az alapvető emberi jogoknak - származástól, etnikai hovatartozástól és bármilyen egyéb szemponttól függetlenül - az alkotmánybíróság kitüntetett feladata és kötelessége, ezért a testület tagjává kizárólag csak olyan jelölt választható, aki ennek tanúbizonyságát adta eddigi munkásságával, szakmai tekintélye megkérdőjelezhetetlen és életpályája az emberi méltóság minden körülmények között történő képviseletét példázza.

Nem tudunk egyetérteni Pokol Béla legutóbbi, a bizottsági ülésen elhangzott mondataival sem, amelyek alapján úgy ítéljük meg, hogy a jelölt számára fontosabb a testület egységesített álláspontjának a biztosítása, mint az ügyek érdemleges képviselete a jog- illetve hatáskörök biztosította értékek mentén, azok érvényre juttatásával.

A Magyar Szocialista Párt kiemelten fontosnak tartja, hogy civil-, érdekvédelmi- és szakmai szervezetek is szót emeljenek a politikai és törvénykezési folyamatok kritikájával a magyar demokrácia, a jogbiztonság és a parlamentarizmus örök és egyetemleges értékei érdekében, ezért üdvözöljük és támogatjuk az európai és emberi jogi értékek elkötelezett képviselőjeként nemzetközi tekintélyt is kivívott Magyar Helsinki Bizottság felvetését.

Mesterházy Attila
pártelnök-frakcióvezető