Mesterházy Attila nyílt levele Péterfalvi Attilának

Tisztelt Elnök Úr!

Országgyűlési képviselőként és a Magyar Szocialista Párt, az Együtt ­– a Korszakváltók Pártja, a Pártbeszéd Magyarországért Párt, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt jelölőszervezetek által állított országos lista vezetőjeként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 52. § (1) bekezdése alapján a következő bejelentést teszem:

Mint ahogy azt természetesen Ön is tudja, az országgyűlési képviselők 2014. április 6-i választásának előkészítése során a jelölés új, ajánlóíves rendszerével kapcsolatban (a szintén új, az ajánlások bármi áron való megszerzésére sokakat törvénysértések, bűncselekmények árán is ösztönző jelölttámogatási rendszertől sem függetlenül) különleges személyes adatokkal tömeges és súlyos visszaélések történtek.

Már a hivatalos forrásból megismerhető adatok (a jelöltek, illetve a sem a szükséges szervezeti háttérrel, sem a szükséges ismertséggel nem rendelkező, mégis sikeresen országos listát állító pártok nagy száma, az egyes választókerületekben több tucatot meghaladó jóváhagyott és ennél is lényegesen magasabb elutasított jelöltek száma, a jelöltállítási kérelmek rendkívül magas elutasításai aránya) tömeges jogsértésekre utalnak. A sajtóbeszámolók alapján[1] ugyanakkor egyértelmű, hogy tömeges jelenség volt az ajánlóívek másolása és cseréje, sőt több esetben (két hódmezővásárhelyi és egy paksi ügyben[2], nyilvánvalóan a jéghegy csúcsként, véletlenül feltárt jogsértés alapján, például a választási bizottság tagja aláírásának hamisítása esetén) büntetőeljárás is indult a visszaélések miatt.

Ön is pontosan tudja: az Ön hivatali idejében ez volt a legsúlyosabb, összességében az információs önrendelkezési jogot és ezen keresztül más alapjogokat a legkiterjedtebb közvetlen és közvetett jogsérelmet eredményezve sértő tömeges jogsértés. Nemcsak arról van szó, hogy választópolgárok százezreinek pártállására, politikai véleményére vonatkozó adatok kerültek jogosulatlan személyekhez, hanem arról is, hogy a jogsértők nyeregben érezhetik magukat, hiszen céljuk teljesült, így ők és a többiek sikerén felbuzdult újabb szereplők a lebukás minimális veszélyével ismételhetik majd meg a jogsértést már az idei év másik két választásán is. Felhívom a figyelmet arra, hogy a most lemásolt, a jogellenes gyűjtők által másolatban megtartott ívek a következő választásokon is felhasználhatóak, így a jogsértő módszereket alkalmazó pártok fel nem derítése esetén még akkor is bizonyos lenne az újabb tömeges jogsértés, ha akkor újabb másolatok már nem készülnének.

Nem túlzás azt mondani, hogy ha csak egy olyan ügy lenne, amit az Ön által vezetett hatóságnak akkor is eredményesen – és bármily furcsán hangozhat is ez az Ön számára – akár konfliktusokat is vállalva ki kellene vizsgálnia, ha csak egyetlen ügyet vizsgálhat, az ez.

Ebben a helyzetben Ön eddig ehhez képest annyit tett, hogy a múlt pénteken közzétett NAIH-703-2/2014/V. számú állásfoglalásában úgy foglalt állást, hogy maguknak a választóknak sincs jogok arra, hogy megbizonyosodjanak róla, visszaéltek-e a pártok az adataikkal. Ennek indokai meghökkentőek, ugyanakkor nem hogy nem zárják ki, hanem kifejezetten elkerülhetetlenné teszik, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a következő hetekben minden erőforrását arra koncentrálja, hogy feltárja a visszaéléseket, azonosítsa az azokat lehetővé tevő szabályozási hiányosságokat, megnevezze a jogsértőket, felderítse a jelenleg is jogosulatlanul kezelt adatbázisokat és bűncselekmény esetén feljelentéseket tegyen. Ön és munkatársai ugyanis a választási szervek drága, Ön szerint a különleges adatok jogszerű kezelésének ellenőrzésére nem fordítható munkaidejének kímélete mellett is elvégezhetik a gyanús ívek áttekintését, hiszen a választási szervek feladataik ellátásához a jelölőíveket jellemzően már nem fogják használni.

Ennek a munkának az elvégzésére a választásokig hátralévő hetek mellett még a szavazást követő kilencven nap áll rendelkezésre az íveknek a többi választási irattal együtt történő megsemmisítéséig, amit azonban éppen Ön képes meghosszabbítani azzal, hogy ha ez az eljárások lefolytatása érdekében kell, akkor akár – az érintettek jogos érdeke, az adataikkal való visszaélés feltárása érdekében – tömegesen él az adatok zárolásának lehetőségével.

Kérem ezért Elnök Urat, hogy a bejelentés alapján folytasson le az ajánlóívek másolásával összefüggő visszaélések átfogó vizsgálatát, és az Infotv. 56. § (1) bekezdése alapján szólítsa fel a jogsértő adatkezelőket a jogsérelem orvoslására, illetve azokban az esetekben, ahol ez a vizsgálat eredményes lezárásához szükséges, az Infotv. 17. § (4) bekezdése és 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelje el az adatok zárolását.

Mesterházy Attila

Háttér:

[1] A teljesség igénye nélkül:

http://444.hu/2014/03/07/bunben-fogant-az-idei-valasztas/,

http://444.hu/2014/03/08/csalas2/,

http://www.origo.hu/valasztas2014/20140310-hogyan-jutottak-ajanlasokhoz-a-kisebb-partok.html.

[2] Sajtóbeszámolók az ügyekben:

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/rahamisitottak-a-nevet-az-alairasgyujto-ivre-541238,

http://www.origo.hu/itthon/20140307-hodmezovasarhelyen-nyomoznak-az-ajanlasok-miatt.html