mszp.hu | Belföld | Veszprém
2015. július 23. 11:52

„Mi az oka annak, hogy az ISZSZ vezetője minden határt átléphet?”

„Gyanús kifizetések, ajándékutalványok az évi 1 milliárdból gazdálkodó ISZSZ-nél?” címmel tartott sajtótájékoztatón Katanics Sándor képviselő a Közgyűlési döntést megkerülő közbeszerzésről és gyanús kifizetésekről tájékoztatta a nyilvánosságot.

Az intézmény vezetője közleményben reagált:
Katanics Sándor … utcáról hallomásból összegyűjtött információkra alapozza vádjait, hamis kijelentésekkel rágalmazza meg az Intézményi Szolgáltató Szervezetet. …
Az ISZSZ az utóbbi időben többször is átesett belső ellenőrzésen, ami nem talált szabálytalanságot a működésben.”

A reagálás azt a látszatot kelti, hogy Győrffy József az ISZSZ igazgatója nem ismeri, vagy nem érti a belső ellenőri jelentésben leírtakat. Ha ez így van, az vezetői alkalmatlanságát jelzi.

A reagálás ráadásul arcátlanul felháborító, mert, a helyzet ennél még rosszabb.
- Úgy tesz az igazgató, mintha nem létezne a szabálytalanságok megszüntetésére általa a jegyzőnek küldött és a polgármester valamint a jegyző által tudomásul vett intézkedési terv.
- Ez már nem csak szakmai hiátus, hanem tisztességtelenség is.

Nézzük a tényeket. Mik a legkirívóbb, a belső ellenőri jelentés által is magas kockázatúnak ítélt szabálytalanságok az 1 milliárdból gazdálkodó ISZSZ-nél:

1. Jelentős hiba, hogy a szabályozások ellenére több esetben a kötelezettség vállalást nem a jogkörrel felhatalmazott személy tette. A szakmai teljesítés igazolás nem történt meg teljes körűen, többnyire a személyi jellegű kifizetéseknél.

2. Nem állapítható meg minden esetben, hogy pl. egy-egy beruházás hol történt, mi a költséghely a költségviselő.

3. Előzetes kötelezettség-vállalás, illetve fedezet megléte nélkül kezdeményeztek kifizetést.

4. A belső szabályozást megsértve a beszerzéseknél nem minden esetben kértek be legalább 3 ajánlatot.

5. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzéseknél több esetben nem indított az intézmény közbeszerzési eljárást.

6. A próbatakarításoknál: Az ellenőrzés véleménye szerint a szerződés nem felel meg a kötelezettségvállalás szabályainak, mivel nem tartalmazza az elvégzendő munkák mennyiségének meghatározását, ennek hiányában a konkrét kötelezettségvállalás konkrét összege nem határozható meg.
Mi több: a szakmai teljesítés igazoló a logisztikai igazgató helyettes felelőssége megállapítható, mivel nem a szerződés időtartamában kívül eső teljesítést igazolt le, nem kezdeményezte a szerződés módosítását.

7. Veszprém Megyei Jogú Város területén működő általános- és (szak)középiskolák iskolai étkeztetésének biztosítására irányuló közbeszerzési eljárás jogsértő:
2014. december 18. Közgyűlés, határozatrészlet: „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Intézményi Szolgáltató Szervezet igazgatóját, hogy a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Csoportjának közreműködésével lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel 2015. július 30 – 2020. június 30. időtartamra a diákétkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződést kösse meg.”

Az intézmény és az intézményvezető súlyosan megsértette a Közgyűlési döntést azzal, hogy külső partnereket vont be a közbeszerzési eljárás lefolytatásába, ami ráadásul nagyjából 7 millió Ft többletköltséget jelentett!

A helyzetet súlyosbítja az, hogy „A szerződéskötés időpontjában az intézménynek nem volt a VMJV Közgyűlése által elfogadott költségvetése, a feladat ellátásáról szóló 324/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat előzetes kötelezettségvállalásról nem döntött.”
Mind a kötelezettségvállalás, mind a pénzügyi ellenjegyzés szabálytalanul történt.

Javasoljuk, hogy kérjék ki a jegyzőtől a belső ellenőri jelentést, ami igazolja állításainkat, ráadásul ennél sokkal többet is tartalmaz.

Mi kell még ahhoz, hogy az elkövetett szabálytalanságok miatt megtörténjen a felelősségre vonás és a város vezetői intézkedjenek a szabálytalan gazdálkodás által okozott anyagi károk megtérítéséről?

Ki áll az intézményvezető háta mögött?

Miért ilyen elnéző a városvezetés a jogszabályokat be nem tartó vezetőkkel?

és még nincs vége

7 + 1.

Van újabb hírünk is. Tudomásunkra jutott, hogy a

Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézményben sikkasztás történt. A rendőrségi feljelentéshez történő számszerűsítés érdekében 2015. márciusában belső ellenőrzési vizsgálat készült.

Megállapítható, hogy az intézmény bankszámlájára évenként jelentős összegek nem kerültek feladásra;
- a belső ellenőri jelentés számításai szerint ez az összeg 2009.01.01 – 2015.02.05. időszakra összesen  6.605.499 Ft.
A hiányzó bevételi összegek az intézménynél további bevétel kiesést is eredményeznek, mivel az intézmény az előző évi befizetéseinek elmaradása miatt jelentős összegű TAO támogatástól is elesett. (Társasági nyereségadó kedvezmény)

Kérdezzék meg a város vezetőit, jegyzőjét és polgármesterét, hogyan történt meg a károk megtérítése!

Közpénzek, közvagyon,
Veszprém Megyei Jogú Város
2015!