mszp.hu | Oktatás
2015. szeptember 30. 16:25

Mi az oka az iskolarendszer öt éve tartó leépülésének?

Mi az oka az iskolarendszer öt éve tartó leépülésének?
Bár előzetesen a részvételét ígérte, a szakképzésért felelős helyettes államtitkárnak végül jobb dolga is akadt múlt hét szombaton, mint az MSZP Pedagógus tagozatának konferenciáján való megjelenés. Pedig sok évtizedes tapasztalattal bíró pedagógusok szigorúan szakmai kérdéseire vártunk volna válaszait. Jó lett volna megtudni: van-e ésszerű oka az iskolarendszerünk öt éve tartó leépülésnek?

Miket kérdeztünk volna?

- A július 1-el létrejött szakképzési centrumoknak a mai napig nincs SZMSZ-e, az iskolák tagintézmények lettek, az igazgatók tagintézmény-vezetők. Mi lesz az iskolai autonómiával?
- Az elmúlt években az iskolák eszközparkja amortizálódott, nincsenek új beszerzések, javításra, felújításra, karbantartásra nincs pénz. A szakképzési hozzájárulás sem jut el az iskolákhoz. Hol a pénz?
- Az iskolák átnevezése - szakközépiskola - szakgimnázium, szakiskola – a hazai hagyományoktól idegen, a valós funkciót elfedő nevek. A címtáblák átfestése felesleges, pazarló, megtévesztő, semmi köze a tényleges képzési feladathoz!
- A jelenleg 11. évfolyamon tanulók számára a szakmai érettségi vizsga követelményei még ma sem ismertek. Ez jogszabályellenes! Kötelező lesz emelt szinten érettségizni? Milyen részei lesznek a vizsgának? Írásbeli, szóbeli, gyakorlati? Mire jogosít a szakközépiskolai érettségi? Milyen irányban tanulhatnak tovább a szakközépiskolát végzettek?
- Még el sem készültek a jelenleg 11. évfolyamon tanulók szakmai érettségi követelményei, de a szakgimnáziumok számára már új szakmai érettségi követelményeket dolgoznak ki. Ezek OKJ szakképesítések lesznek. (Új OKJ?) Megnövelik a szakmai óraszámot? Ha igen mi lesz a NAT-tal? 
- Ha nem, akkor 1100 óra szakmai alapozás milyen szakképesítést adhat? Új kerettantervet, új OKJ-t, esetleg új NAT-ot akarnak kidolgozni néhány hónap alatt?
- A szakiskolából alakuló szakközépiskolákban a heti 6 óra közismereti oktatáshoz 2 év alatt érettségi vizsgára történő felkészítést ígérnek. Ez a diákok és a szülők becsapása!
- Az MKIK nem tud gyakorlati képzőhelyeket biztosítani. Hol itt a duális képzés? A gazdaság szereplőinek többsége nem rendelkezik a gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
- Pedagógus végzettség nélkül is lehet szakmai tantárgyakat tanítani. Ez a pedagógusszakma lenézése, a fiatalkorú diákok semmibe vétele!

A 2010-es kormányváltást követően a Fidesz megtörte a szakképzés területén meglévő több, mit húsz éves szakmai és politikai egyetértést. Megalapozatlan munkaerő-piaci megfontolásokra hivatkozva sorra változtatta meg a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés jogi szabályozását, ezzel káoszt idézett elő az iskolákban és a felnőttképzés területén egyaránt.

A felelőtlen, dilettáns szakpolitikai döntések „eredményei” ma már kézzelfoghatók. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal adatai szerint míg 2010-ben 203 ezer 542 fő szerzett államilag elismert OKJ végzettséget, addig 2014-ben – a kormány hazug sikerpropagandájának egyértelmű cáfolataként – már csak 138 ezer 549 embernek volt lehetősége szakmát szerezni. Az elmúlt négy év során bekövetkezett több mint 30%-os képzésszűkítés jól jellemzi a Fidesz-rezsim oktatási és képzési politikájának lényegét.
Azt a szándékot, hogy az iskoláinkból kikerülő fiatalok egyre nagyobb része legyen képzetlen, vagy alacsonyan képzett, nehezen mobilizálható, könnyen manipulálható és végletesen kiszolgáltatott, egyszer használatos, olcsó betanított munkás, oszt jó napot!

A szakképzésért felelős helyettes államtitkárnak más dolga volt szombaton. Hétfő óta persze tudjuk, hogy miért: főnőkét, Czomba Sándort öt éves ámokfutás után leváltották. Már csak egy kérés maradt: az utóda is hasonló hozzá nem értésről tesz majd tanúbizonyságot? Vagy találnak végre valakit, aki legalább a szakképzéshez ért?

MSZP Országos Pedagógus Tagozata